HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERING AV ORMSUNDKAIA

Vellet er sterkt kritisk til forslaget om å tillate et nytt havnelager med en samlet
grunnflate på over 19.000m2 og med høyder opp til 15 meter.

Illustrasjonene i høringsutkastet er vellets illustrasjoner av PBEs forslag og ikke våre forslag.

Les høringsuttalelsen fra vellet her

Legg igjen en kommentar