Reguleringssak Nedre Bekkelaget, Ormøya mfl – kommentarer til Bymiljøetatens delutredning friluftsliv fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel

I forbindelse med planarbeidet kom Bymiljøetaten (BYM) i desember med en omfattende delutredning/fagrapport med friluftsfaglige anbefalinger for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.

Som tilsvar til dette har Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel skrevet en felles kommentar til delutredningen.

Delutredningen fra Bymiljøetaten finner dere ved å klikke her

Kommentar fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel finner dere her:

Husk at dere finner alle dokumenter, uttalelser mv i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her

Legg igjen en kommentar