Generalforsamling og torskemiddag 25. november 2022

Selskapet til Bekkelagets Vel kaller inn sine medlemmer til ordinær generalforsamling  fredag 25.11.2022 kl. 19 på Villa Lilleborg.

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 representanter til å medundertegne referatet
  • Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer


Sak 2: Styrets beretning

Sak 3: Innkomne forslag

Sak 4: Valg

Frist for innsending av forslag til behandling på generalforsamlingen er 4.november 2022

Innkalling vedlagt årsberetning, årsregnskap, budsjett for kommende år og innkomne forslag til behandling blir sendt ut rundt 15.november 2022.

Torskemiddagen arrangeres på Villa Lilleborg samme kveld, og vi går til bords kl 21.00. 
Påmelding til middagen er nå stengt (frist 15.11.2022)

Vi mangler fortsatt epostadresser til en del av våre medlemmer, så hvis dere aldri mottar e-post fra oss, vær så snill å send oss e-postadressen til styret@bekkelagetvel.org.

Med vennlig hilsen Styret

styret@bekkelagetvel.org

Legg igjen en kommentar