Forslag til ny reguleringsplan: slik jobber vi, og slik kan du gi innspill til planen

Plan- og bygningsetaten har lagt frem forslag til ny detaljregulering for Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya. Høringsfristen er 18.03.2024. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bidra med innspill, og hvordan vellet jobber med reguleringsplanen.

Vellet har en egen plangruppe, som nå jobber med Plan- og bygningsetaten sitt forslag til ny reguleringsplan. Gruppa hadde møte onsdag 08.02, og la planer for videre arbeid.

Plangruppa og vellet vil jobbe svært tett med dette. Vi holder nå på med å sette oss skikkelig inn i planmaterialet, og definere det vi mener er sentrale problemstillinger. Vi vil selvsagt lage et grundig høringssvar, og vil jobbe aktivt opp mot politikere både lokalt og på rådhuset, PBE og administrasjon, og vi vil sørge for god dialog med de andre vellene.

Torsdag 15. februar har plangruppa i vellet et møte med PBE.

Det blir også et åpent infomøte for innbyggerne 28.02 kl 18-20 i regi av PBE i gymsalen på Nedre Bekkelaget skole.

Her er planforslaget

Plan- og bygningsetatens planforslag og alle vedleggene finner du her.

Har du innspill? Send e-post til vellet, og gi høringssvar til PBE

Dette kan du gjøre:

  1. Gi innspill til plangruppa: Send en e-post til styret@bekkelagetvel.org for å gi innspill til plangruppas arbeid. Det er også mulig å skrive inn dine synspunkter i kommentarfelt under på denne siden eller på vellets Facebook-side.
  2. Send inn ditt eget høringssvar til Plan- og bygningsetaten: Dette kan du gjøre enten ved å sende epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 202002666 i emnefeltet, eller du kan bruke og merk henvendelsen med saksnummeret. Eller du kan bruke kommunens «Si din mening»-løsning.

På sakssiden til PBE kan du følge saken fortløpende, og se hva andre kommer med av innspill og hva etaten selv legger ut av dokumenter. Merk det er også mulig å abonnere på denne saken (da får du e-post hver gang noe skjer) ved å trykke på den grønne knappen hvor det står «Bli abonnent» øverst til høyre på etatens saksside.

Det er viktig at så mange som om så mange som mulig benytter seg av muligheten til å gi høringsinnspill til PBE. Det handler om å vise at vi er mange som bryr oss om lokalsamfunnet, få gode argumenter på bordet og belyse saken så godt som mulig. Vellet kan selvsagt ikke gi noen lovnader om å bli hørt, men hvis kun et fåtall sier hva de mener ser det fort ut som at engasjementet her er begrenset.

Husk også at selv om vellet skal lytte til medlemmene, gi et godt og grundig høringssvar fra vellet samlet, og jobbe aktivt opp mot politikere og etaten – må vi fokusere mest mulig mulig på helheten. Vellet kan ikke gå inn på alle detaljer og forhold knyttet til de enkelte eiendommer. Derfor er også individuelle innspill på hvordan dette berører deg og ditt liv, viktig, og det anbefaler vi å sende høringssvar om til PBE.

Vellet vil komme tilbake med mer informasjon om videre arbeid, og om våre hovedbudskap og perspektiver.

Til slutt, husk: Selv om vellet og plangruppa har dette arbeidet som topp prioritet, er det sammen vi er sterkest. Dette er lagarbeid – viktig at alle er med og engasjerer seg!

Legg igjen en kommentar