Bekkelagstunet

Stiftelsen Bekkelagstunet, organisasjonsnummer 920415008 representerer de tre lokale vellene, Malmøya vel, Ulvøy vel og Selskapet til Bekkelaget vel, i kampen om medvirkning til Bekkelagtunets fremtid.

Aktiviteter på Bekkelagstunet

Historisk sett har Bekkelagstunet blitt dårlig forvaltet og bygningsmassen har forfalt. Stiftelsen jobber for å få påvirkning over området, og for å sikre fremtidig ivaretakelse. Vi ønsker å dekke noen primærbehov i nærmiljøet og Bydel Nordstrand, som en møteplass for alle, kafe, dagsenter, ungdomsklubb, barnehage, helsesenter og kultur- og aktivitetstilbud. Samtidig ønsker vi å utvikle denne kulturhistoriske perlen, og binde Bekkelagstunet, Bekkelagsbadet og sjøen sammen til et helhetlig område.

Oslo Havn KF har besluttet å selge eiendommen, og avdekker nå om noen kommunale etater ønsker å benytte seg av forkjøpsrett. Hvis ikke vil området legges ut på det åpne markedet, og selges til høystbydende. Vi jobber aktivt for at Oslo Kommune skal benytte seg av denne forkjøpsretten, overta eiendommen og påkoste en omfattende rehabilitering. Deretter er det ønskelig at området driftes gjennom et samarbeid mellom Oslo Kommune, Stiftelsen Bekkelagstunet og andre interessenter.

Stiftelsen er allerede aktiv på Bekkelagstunet gjennom Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé. Den ideelle foreningen har utspring i stiftelsens formål om å skape en etterlengtet møteplass i nærmiljøet, og jobber aktivt med å skape en grønn og samlende møteplass for å bedre barn, unge og eldre sin hverdag. Fokuset er på aktiviteter, helse og mestring på tvers av generasjoner og bakgrunn. Oslo Havn har lovet å utbedre og sikre det aktuelle bygget for møteplassen. Denne prosessen har dessverre tatt mye lengre tid enn først forespeilet. Til tross for de store forsinkelsene har Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé startet et pilotprosjekt med blant annet urbant landbruk, utendørs matkurs, trening og arrangementer. Konseptet er kun i startfasen, men suksessen til?nå bekrefter det enorme behovet i nærmiljøet for dette tilbudet, og potensialet er stort. Det håper vi sentrale beslutningstakere merker seg, og at vi får videreutvikle tilbudet til å bli det nærmiljøet trenger.

For at det skal være interessant for sentrale beslutningstakere å satse på området, er det nødvendig å tenke større. I tillegg til å jobbe for å dekke nærmiljøets behov, fokuserer vi på å ha god dialog med alle interessenter for området, og åpne opp for flere aktører og gode tanker. Vi er også i prosess med å spille mer på den sentrale og sentrumsnære beliggenheten, og ser på muligheten for å legge til rette for økt maritim kunnskap, og erfaringsbasert læring, forskning og aktiviteter i vann og på land.

Hvis noen har relevant kompetanse, eller ønske om å bidra i dette viktige arbeidet, vennligst ta kontakt via styret@bekkelagetvel.org