Reguleringsplan

Byrådet vedtok den 23. april 2019 Byutviklingskomiteen forslag om å oppdatere og revidere reguleringsplanene for områdene Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya med sikte på økt beskyttelse av bevaringsverdige natur- og kulturverdier. Vedtaket var enstemmig både i Byutviklingskomiteen.

Stiplet linje viser området for ny reguleringsplan – detaljert kart kan du se på saksinnsyn

Se Byutviklingskomiteens begrunnelse og innstilling fra møtet 10.04.2019 sak 92

Varsel om midlertidig forbud mot tiltak

Den 3. juni kom varselet om midlertidig forbud mot tiltak fra Plan- og bygningsetaten. Frist for å komme med innspill 14. august 2019

Saksnummer er 201908182 – Reguleringssak og du kan følge saken i saksinnsyn på Plan og bygningsetaten.

Uttalelse fra Nordstrand bydel (AU 28. august 2019)

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny regulering (27. august 2019)