Generalforsamling og torskemiddag 25. november 2022

Selskapet til Bekkelagets Vel kaller inn sine medlemmer til ordinær generalforsamling  fredag 25.11.2022 kl. 19 på Villa Lilleborg.

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 representanter til å medundertegne referatet
  • Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer


Sak 2: Styrets beretning

Sak 3: Innkomne forslag

Sak 4: Valg

Frist for innsending av forslag til behandling på generalforsamlingen er 4.november 2022

Innkalling vedlagt årsberetning, årsregnskap, budsjett for kommende år og innkomne forslag til behandling blir sendt ut rundt 15.november 2022.

Torskemiddagen arrangeres på Villa Lilleborg samme kveld, og vi går til bords kl 21.00. 
Påmelding til middagen er nå stengt (frist 15.11.2022)

Vi mangler fortsatt epostadresser til en del av våre medlemmer, så hvis dere aldri mottar e-post fra oss, vær så snill å send oss e-postadressen til styret@bekkelagetvel.org.

Med vennlig hilsen Styret

styret@bekkelagetvel.org

Digitalt orienteringsmøte for grunneiere på Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda

Plan- og bygningsetaten inviterer til digitalt orienteringsmøte tirsdag 14. juni 2022 fra klokken 18.00 til klokken 19.30.

I møtet vil etaten gi orientering om to prosjekter i området:

  • Detaljreguleringen for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda
  • Strandsoneprosjektet

Etter hver presentasjon legges det opp til skriftlige spørsmål og kommentarer.

Merk: spørsmål om enkeltsaker/eiendommer vil ikke bli besvart.

Lenke til digitalt møte – Klikk her

Reguleringssak Nedre Bekkelaget, Ormøya mfl – kommentarer til Bymiljøetatens delutredning friluftsliv fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel

I forbindelse med planarbeidet kom Bymiljøetaten (BYM) i desember med en omfattende delutredning/fagrapport med friluftsfaglige anbefalinger for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.

Som tilsvar til dette har Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel skrevet en felles kommentar til delutredningen.

Delutredningen fra Bymiljøetaten finner dere ved å klikke her

Kommentar fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel finner dere her:

Husk at dere finner alle dokumenter, uttalelser mv i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her