Elendig luftkvalitet ved ny ungdomsskole på Sørenga

Utdanningsetaten vurderer hva som skal være inntaksområdet til den nye ungdomsskolen. Vi vet at vårt området er vurdert som inntaksområde.

En rapport fra januar 2019 fastslår at elevene vil oppleve luftforurensning høyt over grenseverdiene, hvis Oslo kommune ikke setter inn tiltak.

Fra sammendraget: Resultatene viser at nesten hele planområdet ligger i rød sone for PM10, og i gul og rød sone for NO2, se lufsonekart i kapittel 3. PM10er den største utfordringen både med hensyn på utbredelse av rød sone og fordi det er indikasjoner på at konsentrasjonsnivåene er svært høyt over grenseverdien.

Ikke mat revene på Ormøya

To rever har i det siste etablert seg på Ormøya. Natur og forurensningsavdelingen i Miljødivisjonen (Bymiljøetaten) oppfordrer oss til ikke å ikke mate dem, eller på andre måter gjøre gi dem tilgang til mat. De mener vi også bør oppmuntre til at revene utvikler skyhet for mennesker.

Revene oppfører seg som ungdyr i følge Miljødivisjonen (illustrasjonsfoto)

Vi viser til henvendelse vedrørende rev på Ormøya.

Ut fra adferden du beskriver høres dette ut som unge rever som ikke ennå har opparbeidet seg naturlig skyhet ovenfor mennesker. Det er trolig på grunn av mating at de unge revene holder seg i området. I dette tilfellet vil situasjonen trolig løse seg av seg selv dersom samtlige beboere slutter å legge ut mat til revene, sørger for at matavfall ikke ligger lett tilgjengelig, og at man forsøker å skremme revene med høy stemmebruk, klapping, slamring av grytelokk eller lignende, for å sikre at de utvikler skyhet for mennesker. Dette vil imidlertid ikke fungere om man ikke samtidig slutter å mate dem. 

Rever utgjør ingen trussel for verken folk eller barn. Dersom reven har skabb, kan dette teoretisk sett smitte over på hund, men kun dersom de er i direkte fysisk kontakt med hverandre. Utover dette utgjør rever ingen smittefare.

Sak: 12/01146-148 – Melding om to rever i nabolaget på Ormøya

Saker fra Malmøya
– Ikke gi reven mat NRK 31. juli 2015
– Rever på Malmøya har angrepet katter og hunder + Nordstrand blad 20. juni 2019

Julegrantenning 1. desember

Båtnissen deler ut godteposer

Velkommen til julegrantenning på torget første søndag i advent –  1. desember klokken 17.00. Vi synger julesanger og tenner lysene sammen med Nedre Bekkelaget skolemusikkorps. 

Nissen kommer selvsagt i båt, og har med seg godteposer til de små. Gløgg og pepperkaker til alle.

Etter julegrantenningen er det fakkeltog opp til kirken, hvor korpset har adventskonsert sammen med Big Boss band klokken 18.00.

NB! Vi setter opp sperrebånd ned til sjøen. Ingen barn skal ned på brygga. Pass på barna og ta hensyn! Det er mørkt og selv om vi helst ser at ingen kjører forbi, eller parkerer på torget får vi ikke stoppet trafikken helt.

Generalforsamling og torskemiddag

Dekket bord på Villa LilleborgFoto: Ann Sissel Holthe/Villa Lilleborg

Generalforsamlingen avholdes fredag 29. november kl. 19.00 på Villa Lilleborg i Heimlibakken 11. Torskemiddagen begynner ca. kl. 21.00 samme sted. 

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 representanter til å
  medundertegne referatet
 • Valg av 2 representanter til
  opptelling av stemmer

Sak 2: Styrets beretning
Sak 3: Innkomne saker
Sak 4: Regnskap og budsjett
Sak 5: Valg

Torskemiddag

Etter generalforsamlingen blir det middag og fest med

 • Formannens pjolter
 • Torsk med tilbehør, herunder drikke
 • Kaffe drikke
 • Dans

NB! Vi får ikke lov til å selge drikke. Hvis du ønsker mer enn det som blir servert, må du ta med selv.

Torsk er ikke fisk, Torsk er kultur, Torsk er fest

Påmelding

Både generalforsamlingen og torskemiddagen er kun for medlemmer som har betalt kontingenten for 2019. For å delta på Torskemiddagen må du forhåndsbetale:

Prisen er kr. 675,- per person (husk navn). Betales til konto: 5083 07 09867 eller VIPPS #19490

Det er bare 70 plasser etter prinsippet ”førstemann til mølla….’.

Du kan lese mer om generalforsamlingen i vedtektene til Selskapet til Bekkelagets vel

 

Årsberetning – ikke fått? Feil oppføring?

Årsberetningen sendes ut til alle som har betalt medlemsavgift til Selskapet til Bekkelagets vel. Hvis du ikke mottar årsberetningen, eller du er usikker på om du har betalt medlemskontingenten, eller det er andre feil: Ta kontakt med styret@bekkelagetvel.org, eller Lina på 95 96 14 34