Gi innspill på midlertidig forbud mot tiltak

Plan- og bygningsetaten varsler at de vil legge ned midlertidig forbud mot tiltak på Ormøya, Padda og Nedre Bekkelaget nedenfor Mosseveien. Forbudet gjelder også på Malmøya og Ulvøya.

Det er mulig å komme med innspill og spørsmål frem til 14. august. Bydel Nordstrand har også bedt vellene komme med en høringsuttalelse og fristen for dette er 12. august.

Bakgrunnen for forbudet er at Plan- og bygningsetaten har fått en bestilling fra Byrådsavdelingen på å oppdatere og revidere reguleringsplanene i vårt område for å gi økt beskyttelse av bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Slik defineres tiltak

Med tiltak menes oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Tiltak innebærer også terrenginngrep, og opprettelse og endring av eiendom. Hvis vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har
anledning til å utsette alle former for tiltak, også tiltak som ikke er søknadspliktige.


Siden en viktig hensikt med forbudet vil være å sikre naturverdier, vil forbudet også gjelde felling av alle større trær, all fjerning av vegetasjon i områder der det er registrert naturmangfold og endring av bevaringsverdige hageanlegg.

Innspill og arbeidsgruppe

Vi kan ikke klage på selve varselet, men vi kan klage på forbudet når det er vedtatt. Likevel er det viktig at alle innspill og spørsmål kommer på bordet så tidlig som mulig.

Styret vil gjerne ha så mange innspill som mulig til vår uttalelse, og ser gjerne at alle som har innspill også sender dem til Plan- og bygningsetaten.

Dette kommer dessverre til å ta tid før en reguleringsplan foreligger, og det mest fornuftige vil være å sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med denne saken. Plan- og bygningsetaten skal ha brukermedvirkning i slike saker og det er viktig at vi stiller opp for å få en god reguleringsplan.

Har du innspill, eller ønsker å sitte i en arbeidsgruppe. Ta kontakt med styret på styret@bekkelagetvel.org, eller gjennom andre kanaler.

Vi trenger dine innspill innen fredag 9. august (for å rekke fristen til Bydel Nordstrand)

Følg og les saken

Saksnummer er 201908182 – Reguleringssak og du kan følge saken i saksinnsyn på Plan og bygningsetaten.

Sommerfest lørdag 24. august

Vi ønsker velkommen til sommerfest med grilling i den stemningsfulle hagen på Villa Lilleborg lørdag 24. august.

Vi stiller med varme griller, og du tar med det du har lyst til å spise og drikke.
Grillene tennes kl. 17.00. Velkommen til familie, naboer og vanner.

Sommerfesten er åpen for alle.

Øy-triathlon

Det blir premieutdeling på VIlla Lilleborg for Øy-triathlon 2019
Still opp som frivillig, eller meld deg på som deltager.

Åpning av Bekkelagsbadet og folkefest på tunet 23. mai

Det blir morsomme aktiviteter og enkel, gratis servering i parken på Bekkelagsbadet fra kl. 16.00. Oslo Havn åpner parken og arrangerer folkefest i samarbeid med Nordstranddagene og Fjordtunet. Åpningen inngår i Miljøhovedstaden 2019

Åpningen og folkefesten er en del av Nordstrandsdagene 2019

Opplev konsert med Maria og Hans Marius H. Mittet, unge og eldre talenter, skolekoret, barnekoret, Nedre Bekkelaget skolekorps, voksenkoret Bølgebrus med flere.

Se parkour, miljøshow, Colin Archer, fridykkerne Spearos, opplev marked- og naturverksted og lær av Pia i Passion for Ocean.

Program

Fra 15.00 Spearos Oslofjord vil fridykke ned og hente opp ting fra Ormsund.
Unge fridykkere.

På Bekkelagsbadet 16.00

 • Akvarieutstilling ved Pia ve Dahlen i Passion for Ocean
 • Colin Archer ved Knut von Trepka vil være tilgjengelig for omvisning
 • Kystpatrulien vil ta med de som ønsker på en liten tur
 • Offisiell snorklipping på stupetårnet med Byråd og taler
 • Miljøshow med kreasjoner laget med profesjonelle kostymedesignere og barn basert på fangsten fra søppelet fra 4 mai.
 • Fremvisning med lokale barn og dansere fra Kunsthøgskolen i Oslo. Fokus på marin forsøpling og fast fashion.
 • Utdeling av gratis sunn snacks fra vår kunstmalte Gjensidigevogn
 • Gratis is og pølser i regi av Oslo Havn
 • Parkouroppvisning

Tog til Bekkelagstunet

Felles tog til Bekkelagstunet ledet av korpset

Fest på Bekkelagstunet med sceneshow og servering

 • Kulturinnslag fra små og store stjerner som lokale barn og ungdom, barne- og seniorkor, korps, lokale band og profesjonelle sangere som Maria Haukås Mittet og Hans Marius Mittet
 • Stands for lokale kunstnere, de som er aktive på området i dag og andre som ønsker å vise frem sine små og store prosjekter. Fokus på kunst, bærekraft, solidatritet og fysisk aktivitet
 • Naturverksted, utstilling av skatter skapt av lokale barn og ungdom (insektshotell, fuglehus,), minikurs i urbant landbruk og salg av egenprodusert sunn snacks fra lokal ungdom/pensjonister, treningsveiledning, yoga, ansiktsmaling og aktiviteter i og ved vann i samarbeid med Spearos Oslofjord.

Arrangementet på Facebook
Nordstrandsdagene 23. mai