Båtførerbevis – julegavetips fra seilforeningen

Bundefjorden Seilforening arrangerer også i vinter BÅTFØRERKURS. Alle mellom 16 og 30 år som skal føre båt over 8 meter eller over 25 hesters motor MÅ ha BÅTFØRERBEVIS.
Kurset går over 2 kvelder og en søndag: 26. januar 18-21, 2. februar 18-21 og søndag 6. februar 10-16.
Sted: BSF Klubbhus, Malmøya
Det koster kr. 1850 inklusive bok (verdi kr. 400, utdeles på kurset), kr 1650 for medlemmer av BSF
For mer informasjon: se invitasjon (pdf), eller påmelding på deltager
Det er maks 24 plasser
Vennlig hilsen Bundefjorden Seilforening

Invitasjon til nabomøte Sydhavna, mandag 22. november 2010

Oslo Havn KF inviterer til nabomøte mandag 22. november på Nedre Bekkelaget skole.

Agenda:

  • · Hva har skjedd etter forrige nabomøte 23. august?
  • · Nye nettsider for Oslo Havn. Hva slags informasjon ønsker dere å finne her?
  • · Orientering fra Kilde Akustikk om støy og støymålinger
  • · Eventuelt

Tid: Mandag 22. november 2010 kl 19.00-21.00

Sted: Nedre Bekkelaget skole, Musikksalen

Bevertning: Enkel

Parkering: På skolens parkeringsplass og mellom skolen og bensinstasjon

Velkommen

Benker ved bussholdeplassene

Carsten Ruus har sendt oss følgende melding:

Det ble for 2-3 år siden foreslått og vedtatt i styret at vellet skulle gå til innkjøp og sette ut 2-3 benker ved bussholdeplassene på Ormøya fordi de gamle etter mange års bruk var rustet helt istykker… Da Ormøya Vel ble oppløst og medlemmene kollektivt vendte tilbake til Selskapet til Bekkelagets Vel for ca. 10 år siden, ble det også overført i underkant av 50.000 kr. som skulle øremerkes tiltak på Ormøya. Kr. 20.000,- ble brukt til badeflåten ved Cockstranden, og det er nå en god og nødvendig anledning til å bruke litt mer av pengene til nye benker…

Vi takker for innspillet, og vil ta opp saken på neste styremøte.

Rettssak i tomtesaken

Kommunen har avvist vellets ønske om rettsmekling om erstatningsspørsmålet for eiendommene i Nordstrandskråningen, og det går nå mot rettssak i september. Hovedforhandlingen blir berammet over 4 dager i ukene 38/39, dvs. 20 september til 1 oktober.

Nye dokumenter som er utarbeidet i forkant av rettsaken:

Mer grunnlag om tomtesaken

Styremøtet 8. mars

Årets andre styremøte ble avholdt i Villa Lilleborg. Se Referat SBV styremøte 20100308 for fullt referat.

Sakene som ble gjennomgått var blant annet:

  • Orientering om den nye tomtegruppa.
  • Orientering om den nye skøytegruppa.
  • Orientering om den ”nye” nettsiden til vellet, www.bekkelagetvel.org.
  • Plan for arrangementer.
  • Trafikksituasjonen i vårt område.
  • Styret planlegger en organisert, guidet fottur til jettegryten og vel’ets tomter i Bekkelagsskråningen i løpet av våren 2010.

Datoer for resten av styremøtene i 2010 er 12. april, 10. mai, 14. juni, 16. august, 27. september, 25. oktober, og 22. november. Generalforsamling blir fredag 26. november.