Gi innspill på midlertidig forbud mot tiltak

Plan- og bygningsetaten varsler at de vil legge ned midlertidig forbud mot tiltak på Ormøya, Padda og Nedre Bekkelaget nedenfor Mosseveien. Forbudet gjelder også på Malmøya og Ulvøya.

Det er mulig å komme med innspill og spørsmål frem til 14. august. Bydel Nordstrand har også bedt vellene komme med en høringsuttalelse og fristen for dette er 12. august.

Bakgrunnen for forbudet er at Plan- og bygningsetaten har fått en bestilling fra Byrådsavdelingen på å oppdatere og revidere reguleringsplanene i vårt område for å gi økt beskyttelse av bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Slik defineres tiltak

Med tiltak menes oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Tiltak innebærer også terrenginngrep, og opprettelse og endring av eiendom. Hvis vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har
anledning til å utsette alle former for tiltak, også tiltak som ikke er søknadspliktige.


Siden en viktig hensikt med forbudet vil være å sikre naturverdier, vil forbudet også gjelde felling av alle større trær, all fjerning av vegetasjon i områder der det er registrert naturmangfold og endring av bevaringsverdige hageanlegg.

Innspill og arbeidsgruppe

Vi kan ikke klage på selve varselet, men vi kan klage på forbudet når det er vedtatt. Likevel er det viktig at alle innspill og spørsmål kommer på bordet så tidlig som mulig.

Styret vil gjerne ha så mange innspill som mulig til vår uttalelse, og ser gjerne at alle som har innspill også sender dem til Plan- og bygningsetaten.

Dette kommer dessverre til å ta tid før en reguleringsplan foreligger, og det mest fornuftige vil være å sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med denne saken. Plan- og bygningsetaten skal ha brukermedvirkning i slike saker og det er viktig at vi stiller opp for å få en god reguleringsplan.

Har du innspill, eller ønsker å sitte i en arbeidsgruppe. Ta kontakt med styret på styret@bekkelagetvel.org, eller gjennom andre kanaler.

Vi trenger dine innspill innen fredag 9. august (for å rekke fristen til Bydel Nordstrand)

Følg og les saken

Saksnummer er 201908182 – Reguleringssak og du kan følge saken i saksinnsyn på Plan og bygningsetaten.

Selvkjørende 85b til sommeren?

Ruter skriver på sine sider at selvkjørende busser er planlagt på Nedre Bekkelaget, fra Malmøya til Mosseveien. Ruter ønsker å forstå hva denne type kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ruten får nummeret 85b, med forventet oppstart sommeren 2019.

Foto: Autonomous Mobility fra pressemelding som presenterer studien: The Oslo study – How autonomous cars may change transport in cities

Ruter startet å jobbe med strekningen i fjor sommer med en spørreundersøkelse i nabolaget. Noen har kanskje møtt dem på bussen? Siden har de jobbet med forarbeid i samarbeid med Bymiljøetaten og Staten vegvesen.

FAU og velforeningene har hatt mulighet til å komme med innspill. Vi er lovet at hvis det blir utprøving av selvkjørende busser på Nedre vil det blir gitt grundig informasjon til alle før oppstart.

Kontaktinformasjon og Ruters informasjonsside om selvkjørende kjøretøy

85b blir det tredje prosjektet som settes i gang i Oslo og Akershus

Vi er ikke først ut. Selvkjørende busser kjørte på Fornebu i fjor sommer og et nytt forsøksprosjekt er i gang på Akershusstranda. Erfaringene fra disse prosjektene vil de ta med seg i planleggingen av 85b.

Budstikka 22. april 2019: Rapport om selvkjørende busser: Skapte trafikkfarlige situasjoner hver dag
Aftenposten 29. mars: Oslos første selvkjørende buss skal gå mellom Vippetangen og Rådhuset

Oslostudien om selvkjøring

Den 11. april kom en studie gjennomført av COWI og PVT på oppdrag for Ruter. Hensikten med denne studien er å se inn i en fremtid der selvkjørende biler og MaaS-baserte (Mobility as a Service) bildelingskonsepter er dominerende. Rapporten undersøker potensielle konsekvenser av en slik fremtid for Oslo og Akershus.

Pressemelding fra Ruter: Selvkjøring gir muligheter, men også utfordringer
Rapporten: The Oslo study – How autonomous cars may change transport in cities

EBY innstiller på kjøp

Delseier! EBY har levert sin rapport, og de anbefaler kommunalt kjøp av Bekkelagstunet. Hurra!

Ungdom og aktivitet på Bekkelagstunet

Eiendoms- og byfornyelsesetatens innstilling til politikerne ble lagt ut 21. mars. De anbefaler at Oslo kommune kjøper Ormsund leir – Bekkelagstunet fra Oslo Havn.

Nå er det viktigere enn noen gang at vi viser at vi trenger en møteplass for liten og stor i nærmiljøet. Bli med og skap den selv!

Stiftelsen Bekkelagstunet og Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé jobber for fullt for å vise at dette er et område som er verdt investeringen, en unik møteplass for aktiviteter innen natur, kultur, hygge og helse på tvers av generasjoner. Vi trenger deg med på laget! Du kan bidra med det du har lyst til, når du vil, og du forplikter deg ikke til noe.

Finn oss på Nyby

Her får du beskjed om aktiviteter og smått og stort vi trenger hjelp til. Last ned Nyby, logg inn med telefonnummer og kode tilsendt, legg til postnummeret ditt og mail, godta å motta varsler, let så opp gruppa “Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé”

Skriv noen linjer om hva du brenner for og hva du kunne tenke deg å bidra med. Vi har også grupper for deg som er spesielt interessert i ett eller flere område

Gruppene

 1. Hagelaget – for deg som har grønne fingre eller bare liker lukten av blomster
 2. Fjordfolka – for deg som trives i og ved vann og ønsker å ta vare på havet
 3. Kokkekameratene – for deg som liker å lære bort, lage eller spise god og sunn mat
 4. Leksehjelperne – for deg som liker å motivere og gjøre lekser til en lek
 5. Tunettrenerne – for deg som vil hjelpe andre med puls og pust
 6. Barne- og ungdomsklubb – for deg som vil gi de unge et trygt og kult sted å henge
 7. Pensjonistpåfyll – for deg som vil legge til rette for fine dager
 8. Festivalgjengen – for deg som liker å arrangere og delegere
 9. Strategi og administrasjon – for deg som liker å trekke i de lengste trådene
 10. Kunst og kulturklanen – for deg som gir liv til ideer og får tanker til å ta form
 11. Formidlerne – for deg som vil dele historie og lokalkunnskap
 12. Kommunikasjon og sosiale medier – for deg som liker å spre det glade budskap
 13. Håndtverkerne – for deg som liker å skape og reparere

Send oss gjerne en e-post kb@tunet.no eller tillik@tunet.no.
Les mer om Bekkelagstunet – sambrukstun ved fjorden

Bli en felleskaper og vær med å forme stedet der du bor.

Se hele innstillingen fra EBY

Nå går saken videre til politisk behandling først i Byutviklingskomiteen, og deretter til Bystyret. Se innstillingen:

Alle dokumentene i saken kan du lese på einnsyn