Knut von Trepka er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for bevaring og formidling av kystkultur og kulturminner

Tildelingen foregikk på medlemsmøtet til Seilskøyteklubben Colin Archer på Norsk Maritimt Museum 6. mars. Det var direktør for Norsk Maritimt Museum Tove Wefald Pedersen som overrakte medaljen.

Viktig innsats i lokalmiljøet

Det er særlig innsatsen som skipper og ansvarlig for RS1 Colin Archer som ligger til grunn for tildelingen. Skøyta er nasjonalt og internasjonalt et av de mest kjente flytende fartøy fra Norge. Imidlertid har Selskapet til Bekkelagets vel og Nedre Bekkelaget samfunnshus Villa Lilleborg også anbefalt tildeling av Kongens fortjenstmedalje. Anbefalingen ble gjort på bakgrunn av hans lange og trofaste innsats i vellet, og særlig for oppfølging og vedlikehold av Ceresbrygga og Villa Lilleborg.

Knut von Trepka var helt uforberedt på utmerkelsen, og var overrasket over rekordstort oppmøte på Seilskøyteklubbens medlemsmøte. Enda mer overrasket ble han da han oppdaget at et 20-talls personer fra nabolaget hadde tatt turen ut til Bygdøy.


Ble æresmedlem i 2012

Knut von Trepka ble æresmedlem i Selskapet til Bekkelagets vel i 2012. Han er også gjort til æresmedlem av Seilskøyteklubben Colin Archer, og Norsk Maritimt Museums venneforening.

Colin Archer ligger på Ceres-brygga 17. mai

Norsk Maritimt Museum og Seilmagasinet har skrevet om tildelingen

Les artikkel i Seilmagasinet
Les nyhetssak og direktørens tale fra Norsk Maritimt Museum

Statutter for Kongens Fortjenstmedalje
RS1 Colin Archer, NSM. 1001 Norsk Maritimt Museum


Tilskudd fra Byantikvaren

Vi har fått 40 000,- i kommunalt tilskudd fra Byantikvaren til istandsetting av ventebua på Ceresbrygga. Det er på overtid at vi får gjort en skikkelig vedlikeholdsjobb, og med tilskuddet og det vi har på budsjettet ser det ut til at vi skal klare det i 2019.

Det er Knut von Trepka som skal være ansvarlig for jobben, som inkluderer noe dugnadsarbeid. Det skal blant annet skiftes takplater, takrenner og males. Nå håper vi inderlig at det ikke dukker opp noen store overraskelser underveis. For å få utbetalt støtten må vi være ferdige i 2019.

Utdelt støtte gennom tilskuddsordningen var i år var på 1, 65 milioner, og det ble totalt søkt om 45 milioner, så vi er fornøyd med å være blant de utvalgte prosjektene.
Se tilskuddsordningen.

Ceresbrygga med ventebua er Selskapet til Bekkelaget vels eiendom.

Nedre Bekkelaget og Ormøya ca. 1950

Dette bildet ble tatt ca. 1950 av en som bodde der hvor renseanlegget lå tidligere (huset hans ble tatt av leirskredet i 1953). Han skriver som tekst til bildet: “Bildet var i svart hvit og er pyntet og fargelagt med EDB av Vidar Clausen i O.V.A.”.
Jeg har flere orginaler av bildet hvis noen er interessert i det så ta kontakt med Mona.