Bekkelaget renseanlegg 50 år, jubileumsseminar på Ekebergrestauranten 18. desember 2013.

Representant fra velet var invitert og deltok på kombinert jubileumsseminar og informasjonsdag.  Det er bevilget 2,7 milliarder kr til utvidelse av anlegget med 32 000 m2 / 44 000 m3 med planlagt byggestart juni 2014.  Utsprengte masser skal kjøres ut ved Kongshavn, ikke på Nedre Bekkelaget.  Anlegget renser ved å fjerne næringsstoffer og miljøgifter, og det produseres biogass som gir et energioverskudd.

Informasjonsmøte 4. mai

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) inviterer til informasjonsmøte om Midgardsormen klokken 19.00 onsdag 4. mai på Nedre Bekkelaget skole.

I følge Jan Kopperstad fra VAV vil de sende ut en formell invitasjon med agenda rett over påske.

Om Midgardsormen

Midgardsormen er et nytt ledningsnett for å føre overvann (regnvann og kloakk) fra Oslo sentrum. Hele ledningsanlegget utføres med selvfall fra startpunktene frem til Bekkelaget. Anlegget skal bedre vannkvaliteten i Akerselva og Bjørvika ved å føre det forurensede overflatevannet gjennom tunneller og rør bort fra sentrum.  Ved Bekkelaget renseanlegg (BRA) skal det bygges ny pumpestasjon og nytt ristanlegg for å lede vannet ut i sjøen på 50 meters dyp utenfor badestranden på Ormøya. Hvis kloakken oversvømmes vil den bli ledet ut i det samme ledningsnettet.

Vann- og avløpsetatens sak om det forrige informasjonsmøtet 16. februar 2011

Midgardsormen – leder forurenset overvann fra sentrum til Ormøya

Midgardsormen på nabokveld

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten har sendt ut invitasjon til alle som er nabo til de planlagte anleggsarbeidene på Nedre Bekkelaget og Ormøya om informasjonsmøte onsdag 16. februar.

Eget møte på Villa Lilleborg
Siden vi har generalforsamling og nabokveld på Villa Lilleborg klokken 19.00 denne dagen, kommer representanter for Midgardsormen til oss på Villa Lilleborg klokken 20.30.

Møt prosjektledelen
Vann- og avløpsetaten stiller med prosjektledelsen for Midgardsormen og representanter fra entreprenøren Veidekke på nabokvelden.

Les mer om Midgardsormen

Informasjonsmøte onsdag 26.01. kl. 19.00 Nedre Bekkelaget skole

Vann og avløpsetaten inviterer til informasjonsmøte på Nedre Bekkelaget skole angående oppstart av bygging av Midtgardsormen renseanlegg. Saken har tidligere vært behandlet både av styret i velet (Utvalget for Bekkelaget sjøside) og bydelsutvalget. Les saksfremstillingen til AU (arbeidsutvalget) i bydelen og møt opp!

Au-sak 9-2011 Midtgardsormen saksfremlegg

Midtgardsormen