Revidert utgave av Bekkelagsvika

Det er kommet en revidert utgave av;

En mulighetsstudie for byutvikling av Bekkelagskaia og Nedre Bekkelaget. 

Bekkelagsvika/revidert utgave

Prospektet er todelt. Den første delen omhandler Bekkelagstunet og området rundt. Her fremgår tiltak
som kan gjennomføres på relativt kort sikt, og som ivaretar byantikvarens interesser. Den andre delen
omhandler nordsiden av Ormsundveien, og er ment som ideer til fremtidig byutvikling. Dette er tiltak med langsiktig perspektiv.

Spørsmål omkring prospektet rettes til :

Tillik Haustveit
(+47) 416 81 709
styret@bekkelagetvel.org
WWW.BEKKELAGETVEL.ORG