Ormsund leir er fredet

Foto Truls Teigen / Oslo museum

15. desember kom endelig fredningsvedtaket for Bekkelagstunet i Ormsundveien 16. – Oslos eneste gjenværende tyskerleir av opprinnelig 58 leire er nå fredet av Riksantikvaren.

Østlandssendinger forteller at Oslo havn ønsker å selge leiren og at kommunen allerede er i gang med å tenke på hva de kan bruke leiren til. Byråd for byutvikling Hanna Marcussen sier – at det er mange ønsker for området og at de må se på kostnaden i forhold til hva man får tilbake, men det er klart at det finnes en del kommunale behov som uansett må dekkes, som det kan være aktuelt å ha på dette området.

– Se intervjuet på Østlandssendingen 15. desember

Blogginnlegg fra byantikvaren 15. desember

– Presentasjon av leiren i kulturminnesøk


informasjonsmøte OSLO HAVN KF

Tirsdag 7. mai inviterer OSLO HAVN KF til informasjonsmøte for naboene på Ormsund og Bekkelaget fra kl. 1730 til 1930. Vi holder møtet ute på Sjursøya og vi ber dere møte opp ved Ormsundporten kl 1730 (Ormsundveien 9), så kjører vi sammen ut til Sjursøya.  Vi har også en minibuss slik at vi kan ta med de som ikke har egen bil. I tillegg til spørsmål og diskusjon, vil vi blant annet informere om:

  • Oslo havneplan
  • Støy
  • Naboundersøkelsen

Det blir enkel bevertning. Velkommen skal dere være.

Vennlig hilsen

Anne Sigrid Hamran, Havnedirektør Oslo Havn KF

 

Hvordan skal området ved skolen se ut i fremtiden?

Mulighetsstudie Ormsund

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har engasjert Arkitektkontoret GASA AS til å utarbeide en mulighetsstudie for området mellom Nedre Bekkelaget skole og båthavna på Ormsund.

Nå har vi muligheten til å kommentere på skisseutkastet!

Les skisseutkastet til mulighetsstudie for Ormsund. Det er tre alternative forslag for området som er beskrevet i studien.

Kontakt styret med dine kommentarer! Frist 26.2.

Hvordan skal området brukes fremover? 
Formålet med mulighetsstudien er å utrede bruksmuligheter for sosial infrastruktur på de kommunale eiendommene med sikte på en fremtidig omregulering.

Området skal fortsatt ha sosiale tilbud som i dag, men mulighetsstudien skal analysere og belyse utviklingspotensialet for sosial infrastruktur som omsorgsboliger, omsorg+, og helseservice i tillegg til ordinære boliger. Idrettsformål og permanent barnehage kan også vurderes innen området.