Skøytegruppa

Selskapet til Bekkelagets vel har en skøytegruppe bestående av unge beboere. Noen av disse studerer utenbys for tiden, men heldigvis har vi andre entusiaster som bidrar!
Øystein Klausen har utformet en søknad om støtte til oppgradering av skøytebanen.
Vi søker om kr. 110 000. Styret har sendt denne inn til Sparebankstiftelsen, så nå er det bare å vente på pengene…….

Rot rundt og ved skøytebanen!

Gro og Roy Edvardsen sier:

Ang. plassen ved skøytebanen/ porten til Folkehjelpen.
Har lyst til å fortelle følgende; var nede og hentet avisen idag tidlig, da det svingte en bil inn bak meg, og inn på plenen på skøytebanen/fotballbanen.(Vi har postkasse tvers overfor inngangen til båthavna.) Jeg sa til mannen som steg ut av bilen, at der var det ikke parkeringsplass. Det vet jeg, svarte han, men jeg skal bare levere ungene i barnehagen. “Det er en stor parkeringsplass rett i nærheten”, sa jeg.” Ja, men der er det så fullt, en gammen russebil, en diger henger, en vraket henger, og masse annet skrot.”
Jeg vil be vellet be dem som stadig legger fra seg bygningsmaterialer, sand, jord, stein,paller, blomsterpotter, presenninger gamle og nye hengere og biler, om å rydde opp på plassen og parkere på egen eiendom. Det viser seg at hvis det er rotete og stygt et sted, gjør det på en måte ikke noe om man roter litt til, det er jo så stygt allikevel. Forsøplingen av det lille området er ødeleggende for vårt nærmiljø, og siden vellet skal arbeide for” forskjønnelse av Nedre Bekkelaget” mener vi dette må være en viktig sak.Har også tidligere sendt henvendelse til vellet om dette, men ikke fått noen respons. Vi er nå flere naboer som reagerer på dumpingen av skrot, og håper vellet er mer velvillig denne gang.