HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERING AV ORMSUNDKAIA

Vellet er sterkt kritisk til forslaget om å tillate et nytt havnelager med en samlet
grunnflate på over 19.000m2 og med høyder opp til 15 meter.

Illustrasjonene i høringsutkastet er vellets illustrasjoner av PBEs forslag og ikke våre forslag.

Les høringsuttalelsen fra vellet her

Nabokvelder på Villa Lilleborg høsten 2021

Etter en lang tid med avlysninger av arrangementer ønsker vellet å invitere på nytt medlemmer til nabokveld på Villa Lilleborg.

Onsdag 22. september kl. 19.00
Vellet inviterer til høstens første nabokveld på Villa Lilleborg.Dette blir den første nabokvelden på lenge og vi regner med mange har lyst til rett og slett prate sammen. I tillegg blir det litt poesi av og med Pia Holst.

Onsdag 27. oktober kl. 19.00
Vellet ønsker medlemmer velkommen til nabokveld hvor temaet er reguleringsplanen.
Plan- og bygningsetaten ved Birgitte Riegels Høyland vil være tilstede for å kunne informere og svare på spørsmål.

Påmelding:
Siden vi fremdeles må følge koronaregler ønsker vi at dere som vil delta melder dere på her:
Påmelding til: styret@bekkelagetvel.org

Villa Lilleborg
Møt opp i hagen på Villa Lilleborg