Informasjon til allmenheten vedrørende Sjursøya oljehavn

Denne brosjyren er laget for å informere om Sjursøya Oljehavn, Ekeberg Oljelager, og Ekeberg Tank sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomhetene.

Brosjyren er utarbeidet av selskapene Circle K Terminal Norway AS, St1 Norge AS, Uno-X Forsyning AS og Oslo Lufthavns Tankeanlegg AS.

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2021/03/informasjon-til-allmennheten-sjursoya-oljehavn-rev-09.06.2020-00000002.pdf

Utdeling av boller til fastelavn, søndag 14. februar, i Fjordvogna

Selskapet til Bekkelagets Vels styre synes det er kjempeflott at vi har fått så fin is på skøytebanen i vinter, og at banen stadig er i bruk. Stor takk til skøytegruppa og andre frivillige!

Søndag er det fastelavn, og etter tradisjonen skulle det vært arrangert karneval på skøytebanen, men på grunn av smittevernregler i Oslo lar det seg dessverre ikke gjennomføre.

Derimot har vi i stedet fått til et samarbeid med Fjordvogna på Bekkelagsbadet, som vil dele ut gratis boller til alle barna i området fra kl. 12.00 på søndag.

Selskapet til Bekkelagets Vel ønsker alle beboere i området en riktig god fastelaven og god helg, og husk å passe på at ikke blir for tett kø foran vogna 🙂


Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram

I kommunens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står følgende:
«Å legge til rette for boligbygging er en sentral oppgave i byutviklingspolitikken».
Selskapet til Bekkelagets Vel har ved flere anledninger forsøkt å fortelle byens styrende organer om
det store potensialet for byutvikling med boliger som ligger på Ormsundkaia, siste gang i
forbindelse med innspill til ny detaljregulering for Ormsundkaia. Etter at containerhavna ble flyttet
til Sjursøya har dette arealet ligget tilnærmet ubrukt i tiden etterpå. Oslo Havn KF har tydeligvis
problemer med å finne egnet «havnerelatert virksomhet» for å rettferdiggjøre beslaglegging av et
bynært område som har et kjempepotensiale for byutvikling.

Les hele innspillet fra vellet her:

Julehilsen fra vellet

2020 ble et annerledes år enn hva styret hadde planlagt for, men planene blir med oss videre inn i 2021. Vi ønsker også å takke medlemmer som har gjort en ekstra innsats i løpet av året som har gått.

Styret ser frem til et nytt år hvor vi forhåpentligvis igjen kan møtes til nabokvelder og andre arrangementer.

Selskabet til Bekkelagets vel ønsker alle medlemmer og beboere en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen fra Selvkjøringsprosjektet

Tusen takk for lånet av nabolaget ditt!

I desember 2019 startet vi piloten med selvkjørende kjøretøy på Nedre Bekkelaget. Siden den gang har vi hatt over 6500 passasjerer om bord, og lært enormt mye. Pilotprosjektet har tar nå slutt, med siste offisielle driftsdag 20. desember. I den forbindelse ønsker vi å takke deg for at vi har fått lov å låne veien i nabolaget ditt!

Å sikre stabil drift fra dag til dag har vært utfordrende på linje 85b. Derfor er vi glade for at dere har vært tålmodige med oss. Vi har til gjengjeld hentet ut mye læring og praktiske erfaringer som vil være nyttig for oss i tiden fremover. For å ivareta dette kan det være dere ser oss gjøre noen tester på strekningen også i januar.

Vi ønsker fremdeles innspill fra dere

Hovedmålet med driften av linje 85b har vært å lære, og kommentarer fra reisende og beboere er derfor alltid interessant for oss. Om du har tilbakemeldinger til oss angående linje 85b eller ønsker å vite mer om noe ved dette prosjektet, ser vi frem til å høre fra deg. Vi presenterer gjerne prosjektets læringsutbytte mer i detalj dersom du vet om en anledning hvor dette kunne vært interessant.

Les mer om Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy her:
https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/selvkjorende-kjoretoy/

Kontakt oss gjerne på e-post:
selvkjorende@ruter.no