Julehilsen fra vellet

2020 ble et annerledes år enn hva styret hadde planlagt for, men planene blir med oss videre inn i 2021. Vi ønsker også å takke medlemmer som har gjort en ekstra innsats i løpet av året som har gått.

Styret ser frem til et nytt år hvor vi forhåpentligvis igjen kan møtes til nabokvelder og andre arrangementer.

Selskabet til Bekkelagets vel ønsker alle medlemmer og beboere en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen fra Selvkjøringsprosjektet

Tusen takk for lånet av nabolaget ditt!

I desember 2019 startet vi piloten med selvkjørende kjøretøy på Nedre Bekkelaget. Siden den gang har vi hatt over 6500 passasjerer om bord, og lært enormt mye. Pilotprosjektet har tar nå slutt, med siste offisielle driftsdag 20. desember. I den forbindelse ønsker vi å takke deg for at vi har fått lov å låne veien i nabolaget ditt!

Å sikre stabil drift fra dag til dag har vært utfordrende på linje 85b. Derfor er vi glade for at dere har vært tålmodige med oss. Vi har til gjengjeld hentet ut mye læring og praktiske erfaringer som vil være nyttig for oss i tiden fremover. For å ivareta dette kan det være dere ser oss gjøre noen tester på strekningen også i januar.

Vi ønsker fremdeles innspill fra dere

Hovedmålet med driften av linje 85b har vært å lære, og kommentarer fra reisende og beboere er derfor alltid interessant for oss. Om du har tilbakemeldinger til oss angående linje 85b eller ønsker å vite mer om noe ved dette prosjektet, ser vi frem til å høre fra deg. Vi presenterer gjerne prosjektets læringsutbytte mer i detalj dersom du vet om en anledning hvor dette kunne vært interessant.

Les mer om Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy her:
https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/selvkjorende-kjoretoy/

Kontakt oss gjerne på e-post:
selvkjorende@ruter.no

UTSETTELSE OG AVLYSNING

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLING OG AVLYSNING AV TORSKEMIDDAG 27. NOVEMBER

Styret i Selskapet til Bekkelagets Vel beklager sterkt at vi på grunn av den siste utviklingen i koronasituasjonen dessverre må utsette den planlagte generalforsamlingen 27.11. inntil videre. Det betyr også at årets torskemiddag avlyses.

Så snart situasjonen tillater det, vil vi sende ut melding om ny dato for generalforsamlingen. Dette innebærer at det nåværende styre blir sittende inntil nytt styre er valgt.

Ny dato vil bli annonsert på vår hjemmeside www.bekkelagetvel.org og Facebookside, samt per e-post til de medlemmer vi har e-postadresse til. I tillegg vil vi legge informasjon om dette på Fjordtunets Facebookside.

AVLYSNING AV JULEGRANTENNING

Vi hadde virkelig håpet at vi skulle kunne arrangere vår tradisjonelle julegrantenning med nissebesøk første søndag i advent, men rådet fra myndighetene sier at vi heller ikke kan avholde dette arrangementet. Juletreet vil selvsagt bli tent denne dagen, men nissen må utsette sitt til etter jul hvor vi vil arrangere en utendørs juletrefest for barna dersom situasjonen tillater det. Melding om dette blir lagt ut senere

NOTAT FRA BEFARING PÅ ORMØYA OG NEDRE BEKKELAGET TORSDAG 15.10.2020 kl 14.00

Befaringen kom i stand etter invitasjon fra styret i Selskapet til Bekkelagets vel. Mange av vellets medlemmer har etterspurt informasjon om planarbeidet. Hensikten med befaringen var derfor å få i gang en dialog med Plan- og bygningsetaten og den kommunale arbeidsgruppa for reguleringsplanarbeidet, som kan formidles videre til vellets medlemmer.

Vellet støtter i prinsippet hovedformålet med planen som er tilgjengelighet til strandsonen og vern av kulturminne-  og naturverdier, men det er viktig for oss å tydeliggjøre de behovene som vi kan formidle på vegne av medlemmene og de problemene som vi mener planen må ivareta.

Se lenke under for vedlegg fra befaringen:

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2020/11/Notat-fra-befaring-Ormøya-og-N-Bekkelaget-15.10.2020-endelig-versjon-02.11.2020-1-2.pdf

Se lenke under fra den digitale orienteringen fra Plan- og bygningsetaten den 26. mai 2020