Omregulering av strandsonen i Ormsundveien 27-49

Plan og byggningsetaten varslet i dag at de starter arbeidet med å omregulere strandsonen langs Ormsundveien på Ormøya.

Høringsfrist 30. mars, og Plan og bygningsetaten arrangerer åpent informasjonsmøte i kundesenteret hos Plan- og bygningsetaten 28.02.2018 fra kl.17:30 til 19:00.

Hensikt

Planarbeidet har til hensikt å sikre aktuelle bevaringsverdier, hindre privatisering av strandsonen og gi rammer for fremtidig bruk og utvikling av strandsonen innenfor planområdet.

Plankunngjøring

Saken er lagt ut på plankunngjøring. Hvor det sikkert kommer noe innhold etterhvert. http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2018007035

Les saken her så lenge: 1_Varsling-om-oppstart-av-planarbeid-for-Ormsundveien

Oslo havn – Ny aktivitet på Ormsund

Det ble høy temperatur på møtet med Oslo havn 24.mai. Spesielt vekket informasjon om nytt «midlertidig» asfaltanlegg sterke reaksjoner fra beboere i området. Ingen visste noen ting om dette og det var heller ikke sendt ut noen form for nabovarsel. Anlegget skal være i drift fra 6.juni.

Presentasjon fra Oslo havn på nabomøtet:

http://www.oslohavn.no/no/aktuelt/Mange+p%C3%A5+nabom%C3%B8te.b7C_wlDW4B.ips

Styret i velforeningen skal kommende uke (uke 22) ha et ekstraordinært styremøte i forhold til Oslo havns nye planer.

20160419Ormsund702pix

Les mer her om Oslo havns planer:

http://www.oslohavn.no/no/nyheter/2016/Ny+aktivitet+p%C3%A5+Ormsund.b7C_wlDW0x.ips

Bekkelagstunet:

http://www.noblad.no/nyhet/bydel-nordstrand/omsorgsboliger/unge-asylsokere-til-bekkelagstunet/s/5-56-39251

http://www.oslohavn.no/no/nyheter/2016/Bekkelagstunet+blir+omsorgsenter.b7C_wlDYW8.ips

 

Rydding i Nordstrandskråningen

Bymiljøetaen planlegger rydding av unge busker og trær et lite område regulert til spesialområde naturvernområde i Nordstrandskråningen, langs gangvei like syd for Grottenveien, nå i august/september. De samme arealene ble ryddet for en del år siden, men har grodd veldig igjen. Tiltaket utføres for å motvirke gjengroing av engvegetasjon med store naturverdier, med bl.a. forekomst av den truede arten dragehode. Arbeidet utføres av Haugen Trepleie.

 Det planlegges oppstart av arbeidene allerede i løpet av kommende uke.

 Vi ønsker tilbakemelding dersom dere har kommentarer.

Bård Øyvind Bredesen 

Naturforvalter

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Mobil: 97625743

Brann på skøytebanen

Natt til 12. mai brant det i flere bygninger ved skøytebanen (vegg i vegg mot Norsk folkehjelp). Brannvesenet og politi kom raskt på plass og fikk slokket, og hindret at brannen spredte seg videre. 1_102_bilde 1 1_102_bilde 2 Likevel var det et trist syn som møtte barnehage- og skolebarn tirsdag morgen. bilde   Politiet jobber med saken og det er derfor lite vits i å spekulere i årsaken. Vi stiller oss likevel spørsmålet, om bygninger i området som delvis forfaller, tiltrekker seg uønsket aktivitet.

«Skiftebua» barna bruker på skøytebanen på vinteren er helt borte. Vi håper derfor at noen ønsker å hjelpe til med å bygge en ny som skal stå klar til vinteren. Velet kommer tilbake med mer.

Evakueringsøvelse på Nedre Bekkelaget, HARBOUReX15

HARBOUReX15/ LIV 2015, 28.04.15

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har ansvar for å planlegge sivile nasjonale øvelser. Det skal i tidsrommet 27.- 29. april, gjennomføres øvelser som ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell hendelse på Sydhavna, Sjursøya.

Hensikten er å øve og avdekke mulige forbedringspotensial i den nasjonale krisehåndteringen.

I den forbindelse vil Oslo Kommune ha som hovedmål å øve og teste det sentrale planverket i Oslo.

· Den sentrale evakueringsplanen

· Den overordnete beredskapsplanen

· De involverte bydeler, etater og virksomheters planverk

Tenkt scenario:

· Brann på Sydhavna

Øvelsen vil innbefatte evakuering av Nedre Bekkelaget barnehage, Nedre Bekkelaget skole, Kongshavn videregående skole, Oslo Sjøskole og Sørenga barnehage.

Mer informasjon kan finner du her:

Informasjon fra Oslo havn

Sydhavna – et området med forhøyet risiko