Reguleringssak Nedre Bekkelaget, Ormøya mfl – kommentarer til Bymiljøetatens delutredning friluftsliv fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel

I forbindelse med planarbeidet kom Bymiljøetaten (BYM) i desember med en omfattende delutredning/fagrapport med friluftsfaglige anbefalinger for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.

Som tilsvar til dette har Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel skrevet en felles kommentar til delutredningen.

Delutredningen fra Bymiljøetaten finner dere ved å klikke her

Kommentar fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel finner dere her:

Husk at dere finner alle dokumenter, uttalelser mv i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her

HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERING AV ORMSUNDKAIA

Vellet er sterkt kritisk til forslaget om å tillate et nytt havnelager med en samlet
grunnflate på over 19.000m2 og med høyder opp til 15 meter.

Illustrasjonene i høringsutkastet er vellets illustrasjoner av PBEs forslag og ikke våre forslag.

Les høringsuttalelsen fra vellet her