Intervju med vellet i Nordstrands Blad: – En museumsplan

I artikkelen forklarer vi hvorfor politikerne må sette ned foten og ikke vedta PBEs forslag til ny reguleringsplan. Alvorlig mangel på medvirkning, at den er altfor inngripende, setter bom stopp for å gjøre noe på egen eiendom, og grunnleggende mangel på helhet – er hovedpunktene vi trekker frem.

– Vi var bekymret for hva som skulle komme, men vi hadde faktisk ikke trodd at det skulle bli så ille som det ble, sier Jørgen Wille, vellets leder til Nordstrands Blad.

Faksimile fra artikkel i Nordstrands Blad 27.02.2024.

– Det er summen av hele planen som er for dårlig. Den er ufullstendig og mangler en rekke vesentlige elementer. For oss fremstår den som en museumsplan, oppsummerer Wille i artikkelen.

(NB: artikkelen er bak betalingsmur, og husk at det ikke er lov å lage kopier av saken og dele videre. Det koster penger å lage god journalistikk. Det vil nok være en rekke artikler om reguleringssaken i avisen fremover, så et abonnement kan være en god investering for å følge med og engasjere seg).

Om manglende medvirkning uttaler vi blant annet:

– Vi har ikke fått medvirke, slik som PBE selv legger opp til at innbyggere og lokale foreninger kan, når planer lages. De har brukt fem år på å utarbeide denne planen, men de har ikke involvert oss ordentlig. Dette er ikke en plan Oslo kommune og politikerne kan vedta, sier Wille.

Inngripende museumsplan, som setter bom stopp for å gjøre noe på egen eiendom

Tom Wassum, leder for vellets plangruppe, sier blant annet:

– Planen legger også opp til et mye strengere vern av eiendommene enn hva som er nødvendig for å ta god vare på kulturmiljøet, og en helt unødvendig grad av ekspropriering.

Og:

– Planen regulerer på Ormøya og Nedre Bekkelaget 64 eiendommer til hensynssone bevaring. Av de 64 eiendommene er det kun syv eiendommer som får mulighet til å bygge ut noe som helst. Resten blir regulert med byggegrense i husveggen.

Vellet påpeker også at PBE er strengere enn Byantikvaren er i sitt kunnskapsgrunnlag.

Mangel på helhet

– Planen lider under store mangler, for eksempel er trafikk, barnehage og nærtilbud tatt bort. Dermed er forutsetningene for å lage det PBE skulle, en helhetlig plan som er bedre enn de planene vi allerede har, helt borte, sier Tom Wassum.

Vi krever en bra plan

Etter å ha ventet i fem år, krever vi å få en bra plan som tar hensyn til innbyggerne og gir et bærekraftig lokalmiljø. Derfor understreker vi også i artikkelen at dersom det innebærer at kommunen må jobbe lenger enn byggeforbudet varer (det går ut 23.08.2024) – så får vi heller gå tilbake til de gamle planene, og leve med dem frem til kommunen har blitt ferdig med å lage nye og bedre planer. De gamle planene er strenge, og vil ikke ødelegge verken kultur- eller naturmiljøet.

Forslag til ny reguleringsplan: slik jobber vi, og slik kan du gi innspill til planen

Plan- og bygningsetaten har lagt frem forslag til ny detaljregulering for Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya. Høringsfristen er 18.03.2024. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bidra med innspill, og hvordan vellet jobber med reguleringsplanen.

Vellet har en egen plangruppe, som nå jobber med Plan- og bygningsetaten sitt forslag til ny reguleringsplan. Gruppa hadde møte onsdag 08.02, og la planer for videre arbeid.

Plangruppa og vellet vil jobbe svært tett med dette. Vi holder nå på med å sette oss skikkelig inn i planmaterialet, og definere det vi mener er sentrale problemstillinger. Vi vil selvsagt lage et grundig høringssvar, og vil jobbe aktivt opp mot politikere både lokalt og på rådhuset, PBE og administrasjon, og vi vil sørge for god dialog med de andre vellene.

Torsdag 15. februar har plangruppa i vellet et møte med PBE.

Det blir også et åpent infomøte for innbyggerne 28.02 kl 18-20 i regi av PBE i gymsalen på Nedre Bekkelaget skole.

Her er planforslaget

Plan- og bygningsetatens planforslag og alle vedleggene finner du her.

Har du innspill? Send e-post til vellet, og gi høringssvar til PBE

Dette kan du gjøre:

  1. Gi innspill til plangruppa: Send en e-post til styret@bekkelagetvel.org for å gi innspill til plangruppas arbeid. Det er også mulig å skrive inn dine synspunkter i kommentarfelt under på denne siden eller på vellets Facebook-side.
  2. Send inn ditt eget høringssvar til Plan- og bygningsetaten: Dette kan du gjøre enten ved å sende epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 202002666 i emnefeltet, eller du kan bruke og merk henvendelsen med saksnummeret. Eller du kan bruke kommunens «Si din mening»-løsning.

På sakssiden til PBE kan du følge saken fortløpende, og se hva andre kommer med av innspill og hva etaten selv legger ut av dokumenter. Merk det er også mulig å abonnere på denne saken (da får du e-post hver gang noe skjer) ved å trykke på den grønne knappen hvor det står «Bli abonnent» øverst til høyre på etatens saksside.

Det er viktig at så mange som om så mange som mulig benytter seg av muligheten til å gi høringsinnspill til PBE. Det handler om å vise at vi er mange som bryr oss om lokalsamfunnet, få gode argumenter på bordet og belyse saken så godt som mulig. Vellet kan selvsagt ikke gi noen lovnader om å bli hørt, men hvis kun et fåtall sier hva de mener ser det fort ut som at engasjementet her er begrenset.

Husk også at selv om vellet skal lytte til medlemmene, gi et godt og grundig høringssvar fra vellet samlet, og jobbe aktivt opp mot politikere og etaten – må vi fokusere mest mulig mulig på helheten. Vellet kan ikke gå inn på alle detaljer og forhold knyttet til de enkelte eiendommer. Derfor er også individuelle innspill på hvordan dette berører deg og ditt liv, viktig, og det anbefaler vi å sende høringssvar om til PBE.

Vellet vil komme tilbake med mer informasjon om videre arbeid, og om våre hovedbudskap og perspektiver.

Til slutt, husk: Selv om vellet og plangruppa har dette arbeidet som topp prioritet, er det sammen vi er sterkest. Dette er lagarbeid – viktig at alle er med og engasjerer seg!

Øyfest 2023

Velkommen til (sein)sommerfest og livemusikk i hagen på Villa Lilleborg!

Band:
Big Boss Band
CoverUp
Nabogladjazz
(+ eventuelt flere)

Vi fyrer opp grillene (ta med mat og drikke), og selger kake og kaffe.

Alle er velkommen. Dette er en felles fest for ALLE øyene og Nedre Bekkelaget, og venners venners venner.

Arrangementet er familievennlig, tenk at det funker litt som 17. mai på Villa Lilleborg (om du har vært på det før).Merk: værforbehold.

Blir det regn/dårlig vær, avlyser vi.

Gratis inngang.

Hilsen lokale musikalske ildsjeler og Selskapet til Bekkelagets vel 

17. mai på Villa Lilleborg 2023

Velkommen til 17. maifeiring på Villa Lilleborg! Arrangementet er åpent for alle. Ta med grillmat og naboen og kom! Vi fikser is til barna, og salg av kaker.

Programmet er:
Åpent fra kl. 16.00

Leker og is for barna

Grilling fra kl. 17.00: med mat til grilling og det dere ellers vil spise samt tallerkener, bestikk og glass

Kransenedleggelse ved bysten Agathe Backer Grøndahl

Salg av kaker og lodd

Gratis kaffe og saft

Værforbehold – dette er et utendørsarrangement – er været for dårlig må vi dessverre avlyse.

Vel møtt! Vi gleder oss til å se både «gamle» og nye fjes!

Generalforsamling og torskemiddag 25. november 2022

Selskapet til Bekkelagets Vel kaller inn sine medlemmer til ordinær generalforsamling  fredag 25.11.2022 kl. 19 på Villa Lilleborg.

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 representanter til å medundertegne referatet
  • Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer


Sak 2: Styrets beretning

Sak 3: Innkomne forslag

Sak 4: Valg

Frist for innsending av forslag til behandling på generalforsamlingen er 4.november 2022

Innkalling vedlagt årsberetning, årsregnskap, budsjett for kommende år og innkomne forslag til behandling blir sendt ut rundt 15.november 2022.

Torskemiddagen arrangeres på Villa Lilleborg samme kveld, og vi går til bords kl 21.00. 
Påmelding til middagen er nå stengt (frist 15.11.2022)

Vi mangler fortsatt epostadresser til en del av våre medlemmer, så hvis dere aldri mottar e-post fra oss, vær så snill å send oss e-postadressen til styret@bekkelagetvel.org.

Med vennlig hilsen Styret

styret@bekkelagetvel.org