Elendig luftkvalitet ved ny ungdomsskole på Sørenga

Utdanningsetaten vurderer hva som skal være inntaksområdet til den nye ungdomsskolen. Vi vet at vårt området er vurdert som inntaksområde.

En rapport fra januar 2019 fastslår at elevene vil oppleve luftforurensning høyt over grenseverdiene, hvis Oslo kommune ikke setter inn tiltak.

Fra sammendraget: Resultatene viser at nesten hele planområdet ligger i rød sone for PM10, og i gul og rød sone for NO2, se lufsonekart i kapittel 3. PM10er den største utfordringen både med hensyn på utbredelse av rød sone og fordi det er indikasjoner på at konsentrasjonsnivåene er svært høyt over grenseverdien.

Ikke mat revene på Ormøya

To rever har i det siste etablert seg på Ormøya. Natur og forurensningsavdelingen i Miljødivisjonen (Bymiljøetaten) oppfordrer oss til ikke å ikke mate dem, eller på andre måter gjøre gi dem tilgang til mat. De mener vi også bør oppmuntre til at revene utvikler skyhet for mennesker.

Revene oppfører seg som ungdyr i følge Miljødivisjonen (illustrasjonsfoto)

Vi viser til henvendelse vedrørende rev på Ormøya.

Ut fra adferden du beskriver høres dette ut som unge rever som ikke ennå har opparbeidet seg naturlig skyhet ovenfor mennesker. Det er trolig på grunn av mating at de unge revene holder seg i området. I dette tilfellet vil situasjonen trolig løse seg av seg selv dersom samtlige beboere slutter å legge ut mat til revene, sørger for at matavfall ikke ligger lett tilgjengelig, og at man forsøker å skremme revene med høy stemmebruk, klapping, slamring av grytelokk eller lignende, for å sikre at de utvikler skyhet for mennesker. Dette vil imidlertid ikke fungere om man ikke samtidig slutter å mate dem. 

Rever utgjør ingen trussel for verken folk eller barn. Dersom reven har skabb, kan dette teoretisk sett smitte over på hund, men kun dersom de er i direkte fysisk kontakt med hverandre. Utover dette utgjør rever ingen smittefare.

Sak: 12/01146-148 – Melding om to rever i nabolaget på Ormøya

Saker fra Malmøya
– Ikke gi reven mat NRK 31. juli 2015
– Rever på Malmøya har angrepet katter og hunder + Nordstrand blad 20. juni 2019

Purring på medlemskontingenten

Purring på medlemskontingenten

Takk til alle som har betalt medlemskontingenten i år. Nå holder vi på å gjøre klar purringer til gamle medlemmer som ikke har betalt.

Vi trenger alle våre medlemmer for å få til arrangementene våre og få gjennomslag for store og små saker i lokalmiljøet.  Ingen grunn til å vente på purringen.

Medlemsskap i Selskapet til Bekkelagets Vel

  • Enkeltmedlemskap: kr. 300,-
  • Familiemedlemskap: kr. 500,-

Betales til konto: 5083 07 09867 eller VIPPS #19490
Husk navn og adresse!

Usikker på om du har betalt?
Ring eller send melding til Lina Nordlie 95 96 14 34

Svar fra Vann og avløpsetaten på styrets henvendelse

Koke vann

Mandag 20. august opplyser Vann og avløpsetaten at de har lagt ut mer informasjon på siden, at bakterien er intestinale enterokokker og at de er usikker på årsaken.
 
Svaret fra Vann- og avløpsetaten:
Takk for din henvendelse.
Flere har etterlyst mer informasjon om den pågående kokeanbefalingen. Vi har derfor oppdatert nettsiden med ny og mer utfyllende informasjon.
 
 
Bakterien som ble funnet, Intestinale enterokokker, er en indikator på at vannet er blitt forurenset. Vi er foreløpig usikre på årsaken, men gjør det vi kan for å finne ut av dette.
 
Informasjonen vil bli oppdatert når resultater av de nye prøvene er klare på torsdag.
 
 

 

Omregulering av strandsonen i Ormsundveien 27-49

Plan og byggningsetaten varslet i dag at de starter arbeidet med å omregulere strandsonen langs Ormsundveien på Ormøya.

Høringsfrist 30. mars, og Plan og bygningsetaten arrangerer åpent informasjonsmøte i kundesenteret hos Plan- og bygningsetaten 28.02.2018 fra kl.17:30 til 19:00.

Hensikt

Planarbeidet har til hensikt å sikre aktuelle bevaringsverdier, hindre privatisering av strandsonen og gi rammer for fremtidig bruk og utvikling av strandsonen innenfor planområdet.

Plankunngjøring

Saken er lagt ut på plankunngjøring. Hvor det sikkert kommer noe innhold etterhvert. http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2018007035

Les saken her så lenge: 1_Varsling-om-oppstart-av-planarbeid-for-Ormsundveien