Om velforeningen

§ 1. Formål:
Selskapet til Bekkelagets vel er et politisk uavhengig organ som skal arbeide til beste for beboerne på Bekkelaget og Ormøya.
Link til vedtektene for Selskapet til Bekkelagets vel….

Nedre Bekkelaget samfunnshus AL
Selskapet til Bekkelagets vel er en av 10 andelseiere i
Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL
Villa Lilleborg, Heimlibakken 3, 0198 Oslo

Referater…