Bli medlem

Vellet har mange medlemmer, men vi trenger at alle våre nye og gamle naboer deltar for å få økonomi til å gjennomføre aktiviteter og for å få politisk slagkraft.

Har du spørsmål om medlemskapet eller ønsker å melde deg ut kan du ta kontakt på styret@bekkelagetvel.org.

Husstandsmedlemskap: kr. 500,- pr.år
Enkeltmedlemskap:   kr. 300,- pr.år

Merk: Vi har ikke familiemedlemsskap, kun medlemsskap pr. husstand.

Klikk her for å melde deg inn

Klikk her for å vedlikeholde kontaktinformasjon (GNIST – styreweb)

Selskapet til Bekkelagets vel
Heimlibakken 11, 0198 Oslo

Ønsker du informasjon på e-post, send din e-postadresse til styret@bekkelagetvel.org, eller prøv å få plass til den på innbetalingen.

Veforeningens område
Selskapet til Bekkelagets vel dekker Ormøya, Nedre Bekkelaget og Bekkelagsskråningen opp til Solveien. Fra Solveien og oppover heter velforeningen Bekkelagshøgda vel. Malmøya og Ulvøya har egne velforeninger.