Informasjon fra Selskapet til Bekkelaget vel

Hei kjære naboer.

Da er det nye styret kommet i gang og har avholdt to styremøter og en nabokveld på Villa Lilleborg. Her kommer litt aktuell informasjon fra styret.

Avlysning av Vinterkarnevalet på skøytebanen
Vellet ser seg dessverre nødt til å avlyse årets skøytekarneval som skulle vært avholdt søndag 1. mars på grunn av været. Det har dessverre ikke latt seg gjøre å få til en god nok skøyteis til at små og store da været i år som i fjor har sviktet oss.

Barnekonsert på Villa Lilleborg søndag 1. mars kl. 15.00
Vi anbefaler derimot at vellets medlemmer tar turen innom Villa Lilleborg hvor Nedre Bekkelaget skolemusikkorps inviterer til en nye fabelaktig barnekonsert. Det vil bli sang, dans og en spennende fargelek hvor duoen bestående av trommeslager Kenneth Ekornes og Diom De Kossa fra Elfenbenskysten vil underholde. Det begynner kl. 15. og varer til kl. 16.00. Kom en halvtime før for å smake på vaflene. Les mere på facebook: https://www.facebook.com/events/2628897907437517/

Hyggekveld på Bekkelagstunet tirsdag 3. mars kl. 20 – 22
Fjordtunet inviterer til hyggekveld med status, idédugnad og planlegging for 2020 i «bibliotekrommet» på Bekkelagstunet, Ormsundveien 16.
Les mere om arrangementet: https://www.facebook.com/events/178494590153611/

Åpning av nytt bydelshus
Bydel Nordstrand og Deichman Lambertseter inviterer til åpningsfest onsdag 11. mars fra kl. 11.30 i Langbølgen 1 (ved Symra kino).
Les mere om åpningsfesten på: https://www.facebook.com/events/795617094281084/

Les mere om det nye bydelshuset: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/nordstrand-bydelshus/#gref

Ruter inviterer til samling og markering av linje 85B onsdag 18. mars kl. 16
Påmelding til: https://forms.gle/tZ37YR2GoMjQdnZv9

Nabokveld – onsdag 15. april
I god tradisjon om å legge til rette for en møteplass for godt naboskap, hvor gamle som nye naboer kan møte hverandre, ønsker vellet onsdag 15. april fra kl. 19.00 -23.00 på Villa Lilleborg velkommen til nabokveld.  Hold av datoen, mere informasjon kommer.

Vennlig hilsen

Styret i Selskapet til Bekkelaget vel

www.bekkelagetvel.org

Andre datoer i 2020:

17. mai fra kl. 16 blir det feiring på Villa Lilleborg med leker for barna, kaker og loddsalg. Grilling i hagen.

22. august fra kl. 17 blir det sommerfest på Villa Lilleborg

23. september kl. 19 blir det ny nabokveld på Villa Lilleborg

27. november kl. 19 blir det generalforsamling og torskemiddag på Villa Lilleborg

29. november (1. søndag i advent) kl. 17 blir det julegrantenning på torget på Ormøya

Elendig luftkvalitet ved ny ungdomsskole på Sørenga

Utdanningsetaten vurderer hva som skal være inntaksområdet til den nye ungdomsskolen. Vi vet at vårt området er vurdert som inntaksområde.

En rapport fra januar 2019 fastslår at elevene vil oppleve luftforurensning høyt over grenseverdiene, hvis Oslo kommune ikke setter inn tiltak.

Fra sammendraget: Resultatene viser at nesten hele planområdet ligger i rød sone for PM10, og i gul og rød sone for NO2, se lufsonekart i kapittel 3. PM10er den største utfordringen både med hensyn på utbredelse av rød sone og fordi det er indikasjoner på at konsentrasjonsnivåene er svært høyt over grenseverdien.

Ikke mat revene på Ormøya

To rever har i det siste etablert seg på Ormøya. Natur og forurensningsavdelingen i Miljødivisjonen (Bymiljøetaten) oppfordrer oss til ikke å ikke mate dem, eller på andre måter gjøre gi dem tilgang til mat. De mener vi også bør oppmuntre til at revene utvikler skyhet for mennesker.

Revene oppfører seg som ungdyr i følge Miljødivisjonen (illustrasjonsfoto)

Vi viser til henvendelse vedrørende rev på Ormøya.

Ut fra adferden du beskriver høres dette ut som unge rever som ikke ennå har opparbeidet seg naturlig skyhet ovenfor mennesker. Det er trolig på grunn av mating at de unge revene holder seg i området. I dette tilfellet vil situasjonen trolig løse seg av seg selv dersom samtlige beboere slutter å legge ut mat til revene, sørger for at matavfall ikke ligger lett tilgjengelig, og at man forsøker å skremme revene med høy stemmebruk, klapping, slamring av grytelokk eller lignende, for å sikre at de utvikler skyhet for mennesker. Dette vil imidlertid ikke fungere om man ikke samtidig slutter å mate dem. 

Rever utgjør ingen trussel for verken folk eller barn. Dersom reven har skabb, kan dette teoretisk sett smitte over på hund, men kun dersom de er i direkte fysisk kontakt med hverandre. Utover dette utgjør rever ingen smittefare.

Sak: 12/01146-148 – Melding om to rever i nabolaget på Ormøya

Saker fra Malmøya
– Ikke gi reven mat NRK 31. juli 2015
– Rever på Malmøya har angrepet katter og hunder + Nordstrand blad 20. juni 2019