Informasjon til allmenheten vedrørende Sjursøya oljehavn

Denne brosjyren er laget for å informere om Sjursøya Oljehavn, Ekeberg Oljelager, og Ekeberg Tank sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomhetene.

Brosjyren er utarbeidet av selskapene Circle K Terminal Norway AS, St1 Norge AS, Uno-X Forsyning AS og Oslo Lufthavns Tankeanlegg AS.

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2021/03/informasjon-til-allmennheten-sjursoya-oljehavn-rev-09.06.2020-00000002.pdf

Utdeling av boller til fastelavn, søndag 14. februar, i Fjordvogna

Selskapet til Bekkelagets Vels styre synes det er kjempeflott at vi har fått så fin is på skøytebanen i vinter, og at banen stadig er i bruk. Stor takk til skøytegruppa og andre frivillige!

Søndag er det fastelavn, og etter tradisjonen skulle det vært arrangert karneval på skøytebanen, men på grunn av smittevernregler i Oslo lar det seg dessverre ikke gjennomføre.

Derimot har vi i stedet fått til et samarbeid med Fjordvogna på Bekkelagsbadet, som vil dele ut gratis boller til alle barna i området fra kl. 12.00 på søndag.

Selskapet til Bekkelagets Vel ønsker alle beboere i området en riktig god fastelaven og god helg, og husk å passe på at ikke blir for tett kø foran vogna 🙂


Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram

I kommunens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står følgende:
«Å legge til rette for boligbygging er en sentral oppgave i byutviklingspolitikken».
Selskapet til Bekkelagets Vel har ved flere anledninger forsøkt å fortelle byens styrende organer om
det store potensialet for byutvikling med boliger som ligger på Ormsundkaia, siste gang i
forbindelse med innspill til ny detaljregulering for Ormsundkaia. Etter at containerhavna ble flyttet
til Sjursøya har dette arealet ligget tilnærmet ubrukt i tiden etterpå. Oslo Havn KF har tydeligvis
problemer med å finne egnet «havnerelatert virksomhet» for å rettferdiggjøre beslaglegging av et
bynært område som har et kjempepotensiale for byutvikling.

Les hele innspillet fra vellet her:

Vellet har avgitt en naboprotest til nabovarsel om oppføring av gatekjøkken på parkeringsplassen ved Nedre Bekkelaget skole

Merknader fra vellet til nabovarsel som er sendt til boligsameiet Ormsundhagen i forbindelse med «Burger Chef»’s ønske om etablering av midlertidig gatekjøkken. Denne uttalelsen er i store deler en felles uttalelse fra Selskapet til Bekkelagets Vel og Ormsundhagen boligsameie ettersom et midlertidig gatekjøkken på den omsøkte eiendommen vil ha konsekvenser for hele nærområdet, ikke bare de nærmeste naboene.

Innsamling til nytt kirkespir på Ormøy kirke

Vellet støttet før jul «Aksjon kirkespir» med kr 10 000.
Vellet har et livssynsnøytralt ståsted, men synes likefullt at Ormøy kirke er viktig som en del av vårt lokalmiljø både som bygning, landemerke og som samlingssted for mange av våre innbyggere.

Utklipp fra «Kontakten», menighetsblad for Bekkelaget og Ormøy menigheter, nr. 3/2020