Midgardsormen på nabokveld

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten har sendt ut invitasjon til alle som er nabo til de planlagte anleggsarbeidene på Nedre Bekkelaget og Ormøya om informasjonsmøte onsdag 16. februar.

Eget møte på Villa Lilleborg
Siden vi har generalforsamling og nabokveld på Villa Lilleborg klokken 19.00 denne dagen, kommer representanter for Midgardsormen til oss på Villa Lilleborg klokken 20.30.

Møt prosjektledelen
Vann- og avløpsetaten stiller med prosjektledelsen for Midgardsormen og representanter fra entreprenøren Veidekke på nabokvelden.

Les mer om Midgardsormen

Informasjonsmøte onsdag 26.01. kl. 19.00 Nedre Bekkelaget skole

Vann og avløpsetaten inviterer til informasjonsmøte på Nedre Bekkelaget skole angående oppstart av bygging av Midtgardsormen renseanlegg. Saken har tidligere vært behandlet både av styret i velet (Utvalget for Bekkelaget sjøside) og bydelsutvalget. Les saksfremstillingen til AU (arbeidsutvalget) i bydelen og møt opp!

Au-sak 9-2011 Midtgardsormen saksfremlegg

Midtgardsormen