Nabokveld onsdag 25. september klokken 19.00

Nabokveld

Selskapet til Bekkelagets vel inviterer til høstens nabokveld på Villa Lilleborg.

Reguleringsplanen blir tema, men vi tilrettelegger for en hyggelig kveld for alle som ikke ønsker å delta i diskusjonen.

Vi har spurt Plan- og bygningsetaten om å stille, men de ønsket å samle alle som er berørt til et felles informasjonsmøte.

Arbeidsgruppa for reguleringsplanen og styret for Selskapet til Bekkelagets vel vil være representert.

Lenker til reguleringssaken

Generalforsamling og nabokveld

Vellhuset Villa Lilleborg

Generalforsamling og Nabokveld på Villa Lilleborg

Onsdag den 16. februar klokken 19.00,  blir det en ekstraordinær generalforsamling i Villa Lilleborg med valg av ny leder for resten av perioden. Nåværende leder trekker seg, og valgkomiteen foreslår at Christian von Trepka blir valgt til leder ut perioden (31.12.2011).

Nabokveld
Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det nabokveld med åpen bar, og muligheter for å treffe gamle og nye naboer.

Kan du ikke komme?  – Send skriftlig fullmakt
For å sikre en vedtaksfør forsamling så ber styret om at medlemmer som er forhindret fra å møte, gir skriftlig fullmakt for sin stemme.

Fullmakter med forhåndsstemme kan evt leveres/sendes til Ingeborg Simensen (styrets sekretær).  Send til Singasteinveien 1a, 0198 Oslo eller e-post i_simensen@hotmail.com

Nabokveld onsdag 17. februar

Velkommen til nabokveld onsdag kl. 19.00.  Tema er “Bekkelagets sjøside”. Møt opp på Villa Lilleborg.

Representanter fra Utvalget for Bekkelagets sjøside kommer for å fortelle om hva som skjer i utvalget.

Utvalget er et felles arbeidsutvalg for Bekkelagshøgda Vel, Malmøya Vel, Selskapet til Bekkelagets Vel og Ulvøy Vel.