Reguleringssak Nedre Bekkelaget, Ormøya mfl – kommentarer til Bymiljøetatens delutredning friluftsliv fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel

I forbindelse med planarbeidet kom Bymiljøetaten (BYM) i desember med en omfattende delutredning/fagrapport med friluftsfaglige anbefalinger for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.

Som tilsvar til dette har Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel skrevet en felles kommentar til delutredningen.

Delutredningen fra Bymiljøetaten finner dere ved å klikke her

Kommentar fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel finner dere her:

Husk at dere finner alle dokumenter, uttalelser mv i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her

Elendig luftkvalitet ved ny ungdomsskole på Sørenga

Utdanningsetaten vurderer hva som skal være inntaksområdet til den nye ungdomsskolen. Vi vet at vårt området er vurdert som inntaksområde.

En rapport fra januar 2019 fastslår at elevene vil oppleve luftforurensning høyt over grenseverdiene, hvis Oslo kommune ikke setter inn tiltak.

Fra sammendraget: Resultatene viser at nesten hele planområdet ligger i rød sone for PM10, og i gul og rød sone for NO2, se lufsonekart i kapittel 3. PM10er den største utfordringen både med hensyn på utbredelse av rød sone og fordi det er indikasjoner på at konsentrasjonsnivåene er svært høyt over grenseverdien.