Oslo Havn inviterer til nabomøte 24.mai kl.17-19.00 i Ormsundveien 9.

Temaet for møtet er hva som vil skje på Ormsund og i nærområdene fremover.

Ormsundterminalen og Bekkelagstunet

Saksliste:

 1. NOAH utskipningen – hva skjedde og hva vil skje fremover ved ny aktivitet/nye leietakere
 2. Nye leietakere og vilkår Bekkelagstunet
 3. Buffersonen nord for Ormsundveien – utvikling

Velforeningen har også bedt om et tema til – beredskapssituasjonen i forhold til mangler etter beredskapsrapporten.  

PS: Det er få parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer derfor til samkjøring eller sykkel og gange.

Velkommen!

informasjonsmøte OSLO HAVN KF

Tirsdag 7. mai inviterer OSLO HAVN KF til informasjonsmøte for naboene på Ormsund og Bekkelaget fra kl. 1730 til 1930. Vi holder møtet ute på Sjursøya og vi ber dere møte opp ved Ormsundporten kl 1730 (Ormsundveien 9), så kjører vi sammen ut til Sjursøya.  Vi har også en minibuss slik at vi kan ta med de som ikke har egen bil. I tillegg til spørsmål og diskusjon, vil vi blant annet informere om:

 • Oslo havneplan
 • Støy
 • Naboundersøkelsen

Det blir enkel bevertning. Velkommen skal dere være.

Vennlig hilsen

Anne Sigrid Hamran, Havnedirektør Oslo Havn KF

 

Debattmøte om havnestøy

På initiativ fra Nordstrand Venstre inviteres det til debattmøte:

Sted
Musikkrommet, Nedre Bekkelaget skole, Ormsundveien 2

Tid
Tirsdag 6. september klokken 19.00-21.00

Tema

 • Spiller det noen rolle for nattesøvnen hvilket parti du stemmer på ved kommunevalget?
 • Hva er de gode løsningene og hva står i veien for dem?
 • Det legges opp til en fordomsfri og åpen debatt.
  Møt opp og si din mening!

  Bekreftede deltakere
  – Representant fra Oslo Havn
  – Representant fra Transportarbeiderforbundet
  – Hallstein Bjercke, nestleder Oslo Venstre
  – Ane Wigers, Nordstrand Venstre
  – Ingrid Baltzersen, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Rødt
  – Janne Svegården, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Arbeiderpartiet
  – Annelise Høegh, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Høyre
  – Nabointiativet mot havnestøy

  Pressemelding 31. mai 2011

  Havnevirksomhet å Sjursøya

  Innbyggerinitiativet «Nei til døgndrevet havn i boligstrøk» ble levert ordfører Fabian Stang 14.02.11
  Saken er nå til behandling i bystyrets komité for Miljø og Samferdsel og vedtak skal fattes 15.06.11.

  Bystyret vedtok 26.08.09 at Norges største containerhavn skulle lokaliseres permanent i Norges tettest befolkede by, og at denne i tillegg skal kunne bygges ut ved befolkningsvekst!

  Naboene til havna har gjennom flere tiår erfart hva dette vil si av støy, våkenetter, barn som våkner i skrekk om natten, barn som gjør det dårligere på skolen, bruk av sovemidler for å sove osv. Man trodde at å flytte havnevirksomheten fra Ormsundkaia til Sjursøya ville bedre situasjonen. Dette har det ikke gjort.
  Nyere støyforskning viser at støy har negative effekter på helsen ved lavere støynivåer enn tidligere antatt. Befolkningsvekst betyr økt havneaktivitet og støy for flere mennesker til flere av døgnets tider. Vi kan ikke være bekjent av at Oslos politikere utsetter befolkningen for helseskade.

  Vi mener at dersom Norges største containerhavn skal lokalisereres i Norges tettest befolkede by, så må den driftes på et vis slik at helse og livskvalitet til byens befolkning blir ivaretatt. Det betyr virkedagsdrift av containerhavna, eksempelvis man-fred 07-19, slik at befolkningens behov for forutsigbar hvile blir ivaretatt.

  Naboinitiativet mot havnestøy på vegne av
  Selskapet til Bekkelagets Vel