Hva skjer ved Ceresbrygga?

159360_Ormsund_Brygge-701Plan_A3_[1](2)159360_Ormsund_Brygge-704_RIGGPLAN_A3[1]

Er det noen som lurer på hva som skjer ved siden av Ceresbrygga?
Vellet eier Ceresbrygga. Friluftsetaten v/ Oslo Vei har startet byggearbeider for brygge og rampe for funksjonshemmede uten at vi har fått nabovarsel og dermed ikke fått uttalt oss i saken. Vellet hadde igår befaring og møte med landskapsarkitekt og prosjektleder hvor vi fremmet vellets syn på saken. Vi ønsker at fjellet mellom havneavslutningen og Ceres brygga skal bevares i størst mulig grad og at anlegget knyttes opp mot og gir tilgang også for funksjonshemmede til Ceres brygga.