Julegrantenning 1. desember

Båtnissen deler ut godteposer

Velkommen til julegrantenning på torget første søndag i advent –  1. desember klokken 17.00. Vi synger julesanger og tenner lysene sammen med Nedre Bekkelaget skolemusikkorps. 

Nissen kommer selvsagt i båt, og har med seg godteposer til de små. Gløgg og pepperkaker til alle.

Etter julegrantenningen er det fakkeltog opp til kirken, hvor korpset har adventskonsert sammen med Big Boss band klokken 18.00.

NB! Vi setter opp sperrebånd ned til sjøen. Ingen barn skal ned på brygga. Pass på barna og ta hensyn! Det er mørkt og selv om vi helst ser at ingen kjører forbi, eller parkerer på torget får vi ikke stoppet trafikken helt.

Generalforsamling og torskemiddag

Dekket bord på Villa LilleborgFoto: Ann Sissel Holthe/Villa Lilleborg

Generalforsamlingen avholdes fredag 29. november kl. 19.00 på Villa Lilleborg i Heimlibakken 11. Torskemiddagen begynner ca. kl. 21.00 samme sted. 

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 representanter til å
  medundertegne referatet
 • Valg av 2 representanter til
  opptelling av stemmer

Sak 2: Styrets beretning
Sak 3: Innkomne saker
Sak 4: Regnskap og budsjett
Sak 5: Valg

Torskemiddag

Etter generalforsamlingen blir det middag og fest med

 • Formannens pjolter
 • Torsk med tilbehør, herunder drikke
 • Kaffe drikke
 • Dans

NB! Vi får ikke lov til å selge drikke. Hvis du ønsker mer enn det som blir servert, må du ta med selv.

Torsk er ikke fisk, Torsk er kultur, Torsk er fest

Påmelding

Både generalforsamlingen og torskemiddagen er kun for medlemmer som har betalt kontingenten for 2019. For å delta på Torskemiddagen må du forhåndsbetale:

Prisen er kr. 675,- per person (husk navn). Betales til konto: 5083 07 09867 eller VIPPS #19490

Det er bare 70 plasser etter prinsippet ”førstemann til mølla….’.

Du kan lese mer om generalforsamlingen i vedtektene til Selskapet til Bekkelagets vel

 

Årsberetning – ikke fått? Feil oppføring?

Årsberetningen sendes ut til alle som har betalt medlemsavgift til Selskapet til Bekkelagets vel. Hvis du ikke mottar årsberetningen, eller du er usikker på om du har betalt medlemskontingenten, eller det er andre feil: Ta kontakt med styret@bekkelagetvel.org, eller Lina på 95 96 14 34

Gi innspill på midlertidig forbud mot tiltak

Plan- og bygningsetaten varsler at de vil legge ned midlertidig forbud mot tiltak på Ormøya, Padda og Nedre Bekkelaget nedenfor Mosseveien. Forbudet gjelder også på Malmøya og Ulvøya.

Det er mulig å komme med innspill og spørsmål frem til 14. august. Bydel Nordstrand har også bedt vellene komme med en høringsuttalelse og fristen for dette er 12. august.

Bakgrunnen for forbudet er at Plan- og bygningsetaten har fått en bestilling fra Byrådsavdelingen på å oppdatere og revidere reguleringsplanene i vårt område for å gi økt beskyttelse av bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Slik defineres tiltak

Med tiltak menes oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Tiltak innebærer også terrenginngrep, og opprettelse og endring av eiendom. Hvis vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har
anledning til å utsette alle former for tiltak, også tiltak som ikke er søknadspliktige.


Siden en viktig hensikt med forbudet vil være å sikre naturverdier, vil forbudet også gjelde felling av alle større trær, all fjerning av vegetasjon i områder der det er registrert naturmangfold og endring av bevaringsverdige hageanlegg.

Innspill og arbeidsgruppe

Vi kan ikke klage på selve varselet, men vi kan klage på forbudet når det er vedtatt. Likevel er det viktig at alle innspill og spørsmål kommer på bordet så tidlig som mulig.

Styret vil gjerne ha så mange innspill som mulig til vår uttalelse, og ser gjerne at alle som har innspill også sender dem til Plan- og bygningsetaten.

Dette kommer dessverre til å ta tid før en reguleringsplan foreligger, og det mest fornuftige vil være å sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med denne saken. Plan- og bygningsetaten skal ha brukermedvirkning i slike saker og det er viktig at vi stiller opp for å få en god reguleringsplan.

Har du innspill, eller ønsker å sitte i en arbeidsgruppe. Ta kontakt med styret på styret@bekkelagetvel.org, eller gjennom andre kanaler.

Vi trenger dine innspill innen fredag 9. august (for å rekke fristen til Bydel Nordstrand)

Følg og les saken

Saksnummer er 201908182 – Reguleringssak og du kan følge saken i saksinnsyn på Plan og bygningsetaten.

Sommerfest lørdag 24. august

Vi ønsker velkommen til sommerfest med grilling i den stemningsfulle hagen på Villa Lilleborg lørdag 24. august.

Vi stiller med varme griller, og du tar med det du har lyst til å spise og drikke.
Grillene tennes kl. 17.00. Velkommen til familie, naboer og vanner.

Sommerfesten er åpen for alle.

Øy-triathlon

Det blir premieutdeling på VIlla Lilleborg for Øy-triathlon 2019
Still opp som frivillig, eller meld deg på som deltager.