Gratulerer med dagen

I morgen skal Norge feire 17. mai for andre gang under koronatiden. For oss her på Nedre Bekkelaget og Ormøya betyr det at vellets faste tradisjon med 17. mai-feiring på Villa Lilleborg igjen blir avlyst. Tradisjonen tro har vi i år også lagt ned blomster på Agathe Backer-Grøndahl-statuen.

Styret i Selskapet til Bekkelagets vel håper at vi til neste år, på nytt, kan møtes på Villa Lilleborg til 17. mai-feiring.

Vi ønsker alle i vårt nabolag en riktig god 17. mai, og gratulerer med dagen.


Vil du vite mer om Agathe Backer -Grøndahl, sjekk ut denne lenken:

https://nbl.snl.no/Agathe_Backer_Gr%C3%B8ndahl

Informasjon til allmenheten vedrørende Sjursøya oljehavn

Denne brosjyren er laget for å informere om Sjursøya Oljehavn, Ekeberg Oljelager, og Ekeberg Tank sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomhetene.

Brosjyren er utarbeidet av selskapene Circle K Terminal Norway AS, St1 Norge AS, Uno-X Forsyning AS og Oslo Lufthavns Tankeanlegg AS.

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2021/03/informasjon-til-allmennheten-sjursoya-oljehavn-rev-09.06.2020-00000002.pdf

Utdeling av boller til fastelavn, søndag 14. februar, i Fjordvogna

Selskapet til Bekkelagets Vels styre synes det er kjempeflott at vi har fått så fin is på skøytebanen i vinter, og at banen stadig er i bruk. Stor takk til skøytegruppa og andre frivillige!

Søndag er det fastelavn, og etter tradisjonen skulle det vært arrangert karneval på skøytebanen, men på grunn av smittevernregler i Oslo lar det seg dessverre ikke gjennomføre.

Derimot har vi i stedet fått til et samarbeid med Fjordvogna på Bekkelagsbadet, som vil dele ut gratis boller til alle barna i området fra kl. 12.00 på søndag.

Selskapet til Bekkelagets Vel ønsker alle beboere i området en riktig god fastelaven og god helg, og husk å passe på at ikke blir for tett kø foran vogna 🙂


Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram

I kommunens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står følgende:
«Å legge til rette for boligbygging er en sentral oppgave i byutviklingspolitikken».
Selskapet til Bekkelagets Vel har ved flere anledninger forsøkt å fortelle byens styrende organer om
det store potensialet for byutvikling med boliger som ligger på Ormsundkaia, siste gang i
forbindelse med innspill til ny detaljregulering for Ormsundkaia. Etter at containerhavna ble flyttet
til Sjursøya har dette arealet ligget tilnærmet ubrukt i tiden etterpå. Oslo Havn KF har tydeligvis
problemer med å finne egnet «havnerelatert virksomhet» for å rettferdiggjøre beslaglegging av et
bynært område som har et kjempepotensiale for byutvikling.

Les hele innspillet fra vellet her: