Containerhavnen

Den 2. des. 2010 kl. 12.50 skrev Kate Leidl:
Containerhavnen på Nedre Bekkelaget er for lengst vokst utover sine bredder.  Det blir i dag fylt enorme masser i fjorden for å utvide landområdet.  Havnevesenet tar vår fjord og foretar uopprettelige skader.  De har foreløpig en utvidelsesplan fram til 2015.  Hva vil skje etter dette?  Tror vi at behovet for utvidelse stoppe der? Støynivået er allerede så stort at folk som bor på Bekkelaget, Ekeberg, Nordstrand, Ormøya, Malmøya og Ulvøya med fler, ikke får sove.  Vil vi som Osloborgere akseptere at havnevesenet tar seg ukritisk til rette i vår fjord, og for den saks skyld landområder, ref. Sursøya, som nå er sprengt bort, var en nydelig øy med pen villabebyggelse.  Har de planer tilsvarende form for utvidelse etter 2015?
Styreleder i Oslo Byes Vel, Astrid Nøkkelby Heiberg, var en primus motor for å få flyttet containerhavnen vekk fra Fillipstad, noe hun har fått mye ros for.  Med hennes nåværende stilling i Oslo Byes Vel, vil hun kunne ha enorm påvirkningskraft i arbeidet med å få containerhavnen på Nedre Bekkelaget flyttet ut av Oslo før vår fjord og rekreasjonsområde i tilknytning til Oslo sentrum er totalt ødelagt.
Det er nyttig å gå inn på nettsidene til Nedre Bekkelaget Vel.  Det er et velmøte i Desember.
Jeg vil anta at Oslo Byes Vel vil få mange nye medlemmer hvis denne saken kom på dagsorden.
Med vennlig hilsen
Kate Lavik Leidl

Kate Lavik Leidl

Misvisende uttalelser fra havnesjefen

Aftenposten Aften 02.12.10, s 25

Usaklig. Aften hadde 24.november en reportasje fra et innbyggerinitiativ for å redusere støy og forurensing i Sydhavna ved bl.a. å få slutt på døgnkontinuerlig drift. Det som forundrer var havnesjefens mangel på saklighet. For det første påstås det at alternativet er milevis med trailerkø til Oslo hver dag pga økt trafikk fra andre havner. I følge havnestatistikken ble det i 2009 håndtert gj. sn. ca 350 containere pr dag. En restriksjon på havnedriften vil således bare påvirke en mindre brøkdel av de 350 containerne. Hvordan dette kan generere milevis med trailerkø på innfartsveiene til Oslo synes uforståelig. Følgende må tas i betraktning:

Effektivisering av dagdriften, dvs. mer lossing/lasting av skip på dagtid. Lokaliseringen av containerhavnen i Oslo sentrum forårsaker allerede en betydelig lastebiltrafikk ut og inn av byen. Nettoendringen blir derfor liten. Noe containertransport går med tog fra havnene. Andelen antas å øke i framtiden. Havnesjefen påstår også at det er miljøvennlig med båt og oppgir, i følge Østfoldforskning, at det er 20 % mer forurensing fra bil. Dette er fra et vedlegg til en analyse av Trondheim havn. Sammenlikningen mellom båt og lastebil gjelder bare utslipp av CO2. Dette er i beste fall misvisende bruk av tall. Hovedproblemet for båt i forhold til lastebiler er stort utslipp av NOX, partikler og sot. Særlig etter at strengere krav til lastebiler er effektuert.

Karl-Erik Hagen

Ormøya

Les havnedirektørens uttalelser i Nordstrandsblad her